Bài giảng Nhập môn internet và e-Learning

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀINTERNET.51.1. KHÁI QUÁT.5 T1.1.1. . Lịch sửphát triển.51.1.2. Internet là gì ?.71.1.3. Các nhà cung cấp dịch vụInternet.13KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA.15 1.2.1.2.1. Các phương thức kết nối.151.2.2. Địa chỉIP và tên miền.161.2.3. Web và HTML.201.2.4. Giới thiệu vềcác dịch vụchủyếu trên Internet.25TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1.31 C©u hái vµ bµi tËp.32CHƯƠNG 2: CÁC DỊCH VỤTHÔNG DỤNG TRÊN INTERNET.372.1. DỊCH VỤWWW.372.1.1. Giới thiệu chung.372.1.2. Thực hành sửdụng chương trình INTERNET EXPLORER.382.2. KẾT NỐI INTERNET.422.2.1. Giới thiệu chung.422.2.2. Kết nối thông qua mạng cục bộ.422.2.3. Kết nối thông qua đường điện thoại.432.3. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET.622.3.1. Tìm kiếm theo các trang liên kết.622.3.2. Tìm kiếm theo câu điều kiện.622.3.3. Địa chỉSEARCH.NETNAM.VN với chức năng tìm kiếm thông tin.632.3.4. Địa chỉWWW.GOOGLE.COM với chức năng tìm kiếm thông tin.662.4. DỊCH VỤTHƯ ĐIỆN TỬ.722.4.1. Giới thiệu chung.722.4.2. Sửdụng chương trình thư điện tửtại địa chỉVol.vnn.vn.722.4.3. Sửdụng chương trình thư điện tửtại địa chỉMAIL.YAHOO.COM.792.5. DỊCH VỤTẢI TỆP TIN.922.6. DỊCH VỤCHAT.942.6.1. Hướng dẫn sửdụng Yahoo Messenger.952.6.2. Thêm một người bạn hội thoại.962.6.3. Gửi bản tin tới người bạn hội thoại.982.6.4. Chatroom.992.6.5. Các thao tác với nhóm bạn hội thoại.1002.7. DIỄN ĐÀN.1012.7.1. Đăng ký.1012.7.2. Đăng nhập.1032.7.3. Đăng, gửi bài.1042.7.4. Tìm kiếm.1062.7.5. Danh sách thành viên.1072.7.6. Hỏi đáp.1082.7.7. Bản tin.1082.7.8. Gửi thư.1102.7.9. Thông tin cá nhân .1112.7.10. Chat.112TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2 .114CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .115CHƯƠNG 3 - GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ(E-LEARNING) .1223.1. KHÁI QUÁT CHUNG .1223.1.1. Lịch sửphát triển .1223.1.2. E-Learning là gì? .1233.1.3. Đặc điểm của E-Learning .1263.2. CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆTHỐNG E-LEARNING .1293.2.1. Mô hình chức năng .1293.2.2. Mô hình hệthống.1353.2.3. Hoạt động của hệthống E-Learning .1393.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUI TRÌNH HỌC E-LEARNING.1413.3.1. Yêu cầu cần có đểhọc E-Learning .1413.3.2. Qui trình học E-Learning.143

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀINTERNET.5

1.1. KHÁI QUÁT.5 T

1.1.1. . Lịch sửphát triển.5

1.1.2. Internet là gì ?.7

1.1.3. Các nhà cung cấp dịch vụInternet.13

KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA.15 1.2.

1.2.1. Các phương thức kết nối.15

1.2.2. Địa chỉIP và tên miền.16

1.2.3. Web và HTML.20

1.2.4. Giới thiệu vềcác dịch vụchủyếu trên Internet.25

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1.31

C©u hái vµ bµi tËp.32

CHƯƠNG 2: CÁC DỊCH VỤTHÔNG DỤNG TRÊN INTERNET.37

2.1. DỊCH VỤWWW.37

2.1.1. Giới thiệu chung.37

2.1.2. Thực hành sửdụng chương trình INTERNET EXPLORER.38

2.2. KẾT NỐI INTERNET.42

2.2.1. Giới thiệu chung.42

2.2.2. Kết nối thông qua mạng cục bộ.42

2.2.3. Kết nối thông qua đường điện thoại.43

2.3. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET.62

2.3.1. Tìm kiếm theo các trang liên kết.62

2.3.2. Tìm kiếm theo câu điều kiện.62

2.3.3. Địa chỉSEARCH.NETNAM.VN với chức năng tìm kiếm thông tin.63

2.3.4. Địa chỉWWW.GOOGLE.COM với chức năng tìm kiếm thông tin.66

2.4. DỊCH VỤTHƯ ĐIỆN TỬ.72

2.4.1. Giới thiệu chung.72

2.4.2. Sửdụng chương trình thư điện tửtại địa chỉVol.vnn.vn.72

2.4.3. Sửdụng chương trình thư điện tửtại địa chỉMAIL.YAHOO.COM.79

2.5. DỊCH VỤTẢI TỆP TIN.92

2.6. DỊCH VỤCHAT.94

2.6.1. Hướng dẫn sửdụng Yahoo Messenger.95

2.6.2. Thêm một người bạn hội thoại.96

2.6.3. Gửi bản tin tới người bạn hội thoại.98

2.6.4. Chatroom.99

2.6.5. Các thao tác với nhóm bạn hội thoại.100

2.7. DIỄN ĐÀN.101

2.7.1. Đăng ký.101

2.7.2. Đăng nhập.103

2.7.3. Đăng, gửi bài.104

2.7.4. Tìm kiếm.106

2.7.5. Danh sách thành viên.107

2.7.6. Hỏi đáp.108

2.7.7. Bản tin.108

2.7.8. Gửi thư.110

2.7.9. Thông tin cá nhân .111

2.7.10. Chat.112

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2 .114

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .115

CHƯƠNG 3 - GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ(E-LEARNING) .122

3.1. KHÁI QUÁT CHUNG .122

3.1.1. Lịch sửphát triển .122

3.1.2. E-Learning là gì? .123

3.1.3. Đặc điểm của E-Learning .126

3.2. CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆTHỐNG E-LEARNING .129

3.2.1. Mô hình chức năng .129

3.2.2. Mô hình hệthống.135

3.2.3. Hoạt động của hệthống E-Learning .139

3.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUI TRÌNH HỌC E-LEARNING.141

3.3.1. Yêu cầu cần có đểhọc E-Learning .141

3.3.2. Qui trình học E-Learning.143

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY