Bài giảng Nén dữ liệu ảnh

Thuật ngữ "thích nghi" thường dùng để chỉ sự thích hợp của các từ mã theo một nghĩa nào đấy. Như trong phương pháp RLC ở trên, thay vì dùng chiều dài từ mã cố định m bits, người ta dùng chiều dài biến đổi và trên cơ sở đó có phương pháp RLC thích nghi. Trong phương pháp mã hoá khối, người ta dùng chiều dài khối cố định gồm k x l điểm ảnh. Tuy nhiên, với ảnh không thuần nhất, phương pháp mã hoá này bộc lộ nhiều nhược điểm. Vì rằng, với ảnh không thuần nhất, chính sự không thuần nhất của ảnh quyết định sự thích nghi với điều kiện cục bộ.

Thuật ngữ "thích nghi" thường dùng để chỉ sự thích hợp của các từ mã theo một nghĩa nào đấy. Như trong phương pháp RLC ở trên, thay vì dùng chiều dài từ mã cố định m bits, người ta dùng chiều dài biến đổi và trên cơ sở đó có phương pháp RLC thích nghi.

Trong phương pháp mã hoá khối, người ta dùng chiều dài khối cố định gồm k x l điểm ảnh. Tuy nhiên, với ảnh không thuần nhất, phương pháp mã hoá này bộc lộ nhiều nhược điểm. Vì rằng, với ảnh không thuần nhất, chính sự không thuần nhất của ảnh quyết định sự thích nghi với điều kiện cục bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY