Bài giảng môn học Lắp ráp và bảo trì máy vi tính

MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG 2Bài 1 (2 tiết): Nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi tính 31.1 Cấu hình một máy vi tính 31.2 Phần cứng phần mềm và phần nhão 31.3 Nội dung giáo trình 41.4 Kỹ thuật An toàn khi lắp ráp sửa chữa máy vi tính 4Bài 2 (3 tiết) Quy trình cài đặt máy vi tính 42.1 Quy trình cài đặt máy vi tính 42.2 Khởi tạo đĩa cứng qua FDISK, FORMAT 52.3 Cài hệ điều hành 62.4 Cài chương trình ứng dụng 82.5 Lưu và hồi phục dữ liệu 8Bài 3 (5 tiết): Các cấu kiện máy vi tính 83-1 Vỏ máy và nguồn 83-2 Mainboard và microprocessor 93-3 Bộ nhớ ROM BIOS và RAM 143-4 Hệ thống BUS của máy vi tính 18Bài 4 (3 tiết): Các card mở rộng trong máy vi tính 214.1 Monitor và card màn hình 214.2 Card âm thanh 234.3 Modem 244.4 Card mạng 254.5 Bàn phím và chuột 25Bài 5 (5 tiết): Các ổ đĩa cứng, đĩa mềm và CD 265.1 Khái niệm về các ổ đĩa 265.2 Đĩa mềm 265.3 Đĩa cứng 275.4 Đĩa CD 29Bài 6 (2 tiết) Quy trình lắp ráp và sửa chữa các thiết bị tin học 306.1 Quy trình lắp ráp máy vi tính 306.2 Phương pháp kiểm tra và khắc phục hư hỏng 316.3 Một số hư hỏng thường gặp 316.4 Back up dữ liệu trước khi khởi tạo lại đĩa cứng 316.5 Các tiện ích phục kiểm tra, phát hiện hư hỏng và khắc phục 32Bài 1 TH (5 tiết): Khởi tạo đĩa cứng bằng FDISK, FORMAT 33Bài 2 TH (5 tiết): Cài hệ điều hành Win98SE và Office97, Vietkey2000 và crack, Pascal, Từ điển Lạc Việt 38Bài 3 TH (5 tiết): Cài Hệ điều hành Win2000/Xp (khởi tạo HDD theo phương án không dùng DOS, Office2000/Xp 38Bài 4 TH (5 tiết):Thực hành sửa chữa, lắp ráp và nâng cấp máy tính. Thực hành chạy chương trình BIOS setup 38Bài 5 TH (5 tiết): Công cụ tiện ích phục vụ chuẩn đoán, sửa chữa và nâng cấp máy vi tính và các thiết bị tin học 47

MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG

MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG 2

Bài 1 (2 tiết): Nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi tính 3

1.1 Cấu hình một máy vi tính 3

1.2 Phần cứng phần mềm và phần nhão 3

1.3 Nội dung giáo trình 4

1.4 Kỹ thuật An toàn khi lắp ráp sửa chữa máy vi tính 4

Bài 2 (3 tiết) Quy trình cài đặt máy vi tính 4

2.1 Quy trình cài đặt máy vi tính 4

2.2 Khởi tạo đĩa cứng qua FDISK, FORMAT 5

2.3 Cài hệ điều hành 6

2.4 Cài chương trình ứng dụng 8

2.5 Lưu và hồi phục dữ liệu 8

Bài 3 (5 tiết): Các cấu kiện máy vi tính 8

3-1 Vỏ máy và nguồn 8

3-2 Mainboard và microprocessor 9

3-3 Bộ nhớ ROM BIOS và RAM 14

3-4 Hệ thống BUS của máy vi tính 18

Bài 4 (3 tiết): Các card mở rộng trong máy vi tính 21

4.1 Monitor và card màn hình 21

4.2 Card âm thanh 23

4.3 Modem 24

4.4 Card mạng 25

4.5 Bàn phím và chuột 25

Bài 5 (5 tiết): Các ổ đĩa cứng, đĩa mềm và CD 26

5.1 Khái niệm về các ổ đĩa 26

5.2 Đĩa mềm 26

5.3 Đĩa cứng 27

5.4 Đĩa CD 29

Bài 6 (2 tiết) Quy trình lắp ráp và sửa chữa các thiết bị tin học 30

6.1 Quy trình lắp ráp máy vi tính 30

6.2 Phương pháp kiểm tra và khắc phục hư hỏng 31

6.3 Một số hư hỏng thường gặp 31

6.4 Back up dữ liệu trước khi khởi tạo lại đĩa cứng 31

6.5 Các tiện ích phục kiểm tra, phát hiện hư hỏng và khắc phục 32

Bài 1 TH (5 tiết): Khởi tạo đĩa cứng bằng FDISK, FORMAT 33

Bài 2 TH (5 tiết): Cài hệ điều hành Win98SE và Office97, Vietkey2000 và crack, Pascal, Từ điển Lạc Việt 38

Bài 3 TH (5 tiết): Cài Hệ điều hành Win2000/Xp (khởi tạo HDD theo phương án không dùng DOS, Office2000/Xp 38

Bài 4 TH (5 tiết):Thực hành sửa chữa, lắp ráp và nâng cấp máy tính. Thực hành chạy chương trình BIOS setup 38

Bài 5 TH (5 tiết): Công cụ tiện ích phục vụ chuẩn đoán, sửa chữa và nâng cấp máy vi tính và các thiết bị tin học 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY