Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Giao diện (Interface)

Truy nhập các thành phần giao diện (1) Có thể truy cập những thành viên của interface nhưthể là các thành viên của lớp.Tenlop biendoituong = new tenlop(các tham số);biendoituong. phuongthuc();  Không thể trực tiếp tạo thể hiện của interface, có thểtạo thể hiện của giao diện bằng cách gán đối tượngcho một kiểu dữ liệu interface, và sau đó sử dụng giaodiện này để truy cập các phương thức. Truy xuất thành phần của Interface theo hai bước(hoặc gộp cả hai bước)• Tạo đối tượng của một lớp thực thi interface• Ép kiểu đối tượng này thành thể hiện của interface

Truy nhập các thành phần giao diện (1)

 Có thể truy cập những thành viên của interface như

thể là các thành viên của lớp.

Tenlop biendoituong = new tenlop(các tham số);

biendoituong. phuongthuc();

 Không thể trực tiếp tạo thể hiện của interface, có thể

tạo thể hiện của giao diện bằng cách gán đối tượng

cho một kiểu dữ liệu interface, và sau đó sử dụng giao

diện này để truy cập các phương thức.

 Truy xuất thành phần của Interface theo hai bước

(hoặc gộp cả hai bước)

• Tạo đối tượng của một lớp thực thi interface

• Ép kiểu đối tượng này thành thể hiện của interface

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY