Bài giảng Giới thiệu về mạng internet và các dịch vụ của mạng internet

World Wide Web (gọi tắt là Web) là hệ thống các server trên Internet hỗ trợ riêng cho những tư liệu được định dạng bằng ngôn ngữ đánh dấu gọi là HTML (HyperText Markup Language) Những tư liệu này cho phép liên kết đến các tư liệu khác như các tệp tin đồ họa, âm thanh, video. Chú ý rằng không phải tất cả các server trên Internet là World Wide Web, do vậy Web không đồng nghĩa với Internet, tuy rằng Web là một tập con của Internet, là một ứng dụng quan trọng nhất trên Internet. Web ra đời từ một dự án nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN, Thụy Sĩ) vào năm 1989 do Berners-Lee lãnh đạo. Dự án này phát triển giao thức truyền và nhận các tệp tin siêu văn bản theo mô hình client-server gọi tắt là HTTP (HyperText Transfer Protocol), sau đó công bố thư viện chương trình nguồn của giao thức này cho các nhà phát triển khác để xây dựng các phần mềm duyệt Web.

World Wide Web (gọi tắt là Web) là hệ thống các server trên Internet hỗ trợ riêng cho những tư liệu được định dạng bằng ngôn ngữ đánh dấu gọi là HTML (HyperText Markup Language) Những tư liệu này cho phép liên kết đến các tư liệu khác như các tệp tin đồ họa, âm thanh, video. Chú ý rằng không phải tất cả các server trên Internet là World Wide Web, do vậy Web không đồng nghĩa với Internet, tuy rằng Web là một tập con của Internet, là một ứng dụng quan trọng nhất trên Internet. Web ra đời từ một dự án nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN, Thụy Sĩ) vào năm 1989 do Berners-Lee lãnh đạo. Dự án này phát triển giao thức truyền và nhận các tệp tin siêu văn bản theo mô hình client-server gọi tắt là HTTP (HyperText Transfer Protocol), sau đó công bố thư viện chương trình nguồn của giao thức này cho các nhà phát triển khác để xây dựng các phần mềm duyệt Web.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY