Bài giảng Các hệ thống thanh toán điện tử

Rủi ro khi sử dụng thẻ thanh toán– Rủi ro đối với ngân hàng phát hành• Chủ thẻ sử dụng quá hạn mức cho phép• Gian lận của chủ thẻ: – Giao thẻ cho ng-ời khác sử dụng ở n-ớc ngoài– Báo mất nh-ng vẫn sử dụng thẻ• Sử dụng thẻ giả mạo• Chủ thẻ mất khả năng thanh toán– Rủi ro đối với ngân hàng thanh toán:• Sai sót trong việc cấp phép• Không cung cấp kịp thời danh sách Bulletin– Rủi ro cho cơ sở chấp nhận thẻ:• Thẻ hết hiệu lực mà cơ sở không phát hiện ra• Chấp nhận thanh toán v-ợt mức• Cố tình tách nhỏ th-ơng vụ để khỏi xin cấp phép• Sửa chữa số tiền trên hoá đơn (cố ý hoặc do ghi nhầm)– Rủi ro đối với chủ thẻ:• Mất thẻ và để lộ PIN

Rủi ro khi sử dụng thẻ thanh toán

– Rủi ro đối với ngân hàng phát hành

• Chủ thẻ sử dụng quá hạn mức cho phép

• Gian lận của chủ thẻ:

– Giao thẻ cho ng-ời khác sử dụng ở n-ớc ngoài

– Báo mất nh-ng vẫn sử dụng thẻ

• Sử dụng thẻ giả mạo

• Chủ thẻ mất khả năng thanh toán

– Rủi ro đối với ngân hàng thanh toán:

• Sai sót trong việc cấp phép

• Không cung cấp kịp thời danh sách Bulletin

– Rủi ro cho cơ sở chấp nhận thẻ:

• Thẻ hết hiệu lực mà cơ sở không phát hiện ra

• Chấp nhận thanh toán v-ợt mức

• Cố tình tách nhỏ th-ơng vụ để khỏi xin cấp phép

• Sửa chữa số tiền trên hoá đơn (cố ý hoặc do ghi nhầm)

– Rủi ro đối với chủ thẻ:

• Mất thẻ và để lộ PIN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY