Các chân chủ yếu của khe cắm ISA A0-A19 (SA0-SA19): các chân địa chỉ của hệ thống AEN (Address Enable): ANE = 1 thì DMA điều khiển bus. ANE = 0 thì CPU điều khiển bus. ALE (Address Latch Enable): cho phép chốt địa chỉ. CLK (Clock): đồng hồ là tần số để đồng bộ thao tác ghi, đọc bộ nhớ và IO. DO-D7 là bus dữ liệu 8 bit 2 chiều DRQ1, DRQ2, DRQ3, DACK1, DACK2, DACK3: Là các tín hiệu yêu cầu và báo nhận DMA. IOCHCHK (I/O Channel Check). IOR, IOW ( IO Read, IO write) IRQ3-IRQ7, IRQ9 (Interrupt Request) OSC (Oscillator): Chân tạo tín hiệu dao động. REFRESH: SMEMR, SMEMW (Memory Read, Memory Write)

Các chân chủ yếu của khe cắm ISA

A0-A19 (SA0-SA19): các chân địa chỉ của hệ thống

AEN (Address Enable): ANE = 1 thì DMA điều khiển bus. ANE = 0 thì CPU điều khiển bus.

ALE (Address Latch Enable): cho phép chốt địa chỉ.

CLK (Clock): đồng hồ là tần số để đồng bộ thao tác ghi, đọc bộ nhớ và IO.

DO-D7 là bus dữ liệu 8 bit 2 chiều

DRQ1, DRQ2, DRQ3, DACK1, DACK2, DACK3: Là các tín hiệu yêu cầu và báo nhận DMA.

IOCHCHK (I/O Channel Check).

IOR, IOW ( IO Read, IO write)

IRQ3-IRQ7, IRQ9 (Interrupt Request)

OSC (Oscillator): Chân tạo tín hiệu dao động.

REFRESH:

SMEMR, SMEMW (Memory Read, Memory Write)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY