Bài giảng Bàn phím và phối ghép bàn phím

ü Lập trình bàn phím bằng ngắt BIOS INT 16H§ INT 16H, AH = 0 (đọc 1 ký tự) AH: Chứa mó quột bàn phớm AL: Chứa mó ASCII của ký tự (Khi phớm chức năng được ấn AL=0)§ INT 16H, AH = 1 (tỡm nếu cú ký tự) Nếu có ký tự , hàm sẽ trả mã quét bàn phím vào AH còn mã ASCII của ký tự vào AL và đặt cờ ZF = 0. Nếu không có ký tự nào ở bộ đệm, hàm sẽ không chờ đến khi phím được nhấn mà đơn giản đặt cờ ZF = 1 để xác nhận. § INT 16H, AH = 2 (trả về byte trạng thỏi bàn phớm hiện hành ) Hàm này cung cấp byte trạng thái của bàn phím ở thanh ghi AL. Byte trạng thái bàn phím (cũng tương ứng với byte cờ của bàn phím) được định vị ở trong vùng dữ liệu BIOS tại địa chỉ 0040:0017H. Ý nghĩa của từng bít của byte trạng thái thanh ghi dịch được giới thiệu ở Hỡnh 10-3.

ü Lập trình bàn phím bằng ngắt BIOS INT 16H

§ INT 16H, AH = 0 (đọc 1 ký tự)

AH: Chứa mó quột bàn phớm

AL: Chứa mó ASCII của ký tự (Khi phớm chức năng được ấn AL=0)

§ INT 16H, AH = 1 (tỡm nếu cú ký tự)

Nếu có ký tự , hàm sẽ trả mã quét bàn phím vào AH còn mã ASCII của ký tự vào AL và đặt cờ ZF = 0. Nếu không có ký tự nào ở bộ đệm, hàm sẽ không chờ đến khi phím được nhấn mà đơn giản đặt cờ ZF = 1 để xác nhận.

§ INT 16H, AH = 2 (trả về byte trạng thỏi bàn phớm hiện hành )

Hàm này cung cấp byte trạng thái của bàn phím ở thanh ghi AL. Byte trạng thái bàn phím (cũng tương ứng với byte cờ của bàn phím) được định vị ở trong vùng dữ liệu BIOS tại địa chỉ 0040:0017H. Ý nghĩa của từng bít của byte trạng thái thanh ghi dịch được giới thiệu ở Hỡnh 10-3.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY