Bài đọc - Những cạm bẫy của một hệ thống tài chính do nhà nước chi phối: Trường hợp của Trung Quốc

Một chiều hướng thú vị đã bộc lộ. Trước tiên, đầu tưcủa các doanh nghiệp trong nước dựa vào vốn tựhuy động quan hệ đồng biến với năng suất vốn biên. Điều này cho thấy rằng khi đầu tư được kích hoạt chủyếu bởi sựtối đa hoá lợi nhuận, vốn đầu tưcó xu hướng đi đến những nơi sửdụng hữu hiệu nhất. Đầu tưtrực tiếp nước ngoài và vốn tựhuy động là hai loại vốn đầu tưduy nhất có quan hệ đồng biến với năng suất vốn biên, cho dù hệsốcủa FDI không có ý nghĩa thống kê. Thứhai, đầu tưđược phân bổthông qua ngân sách chính phủvà các khoản cho vay của các tổchức tài chính sởhữu nhà nước là hai loại vốn (duy nhất) thểhiện mối quan hệnghịch biến rõ rệt với năng suất vốn biên. Từnhững kết quảnày, ta kết luận rằng chính sựphân bổđầu tưcủa chính phủchịu trách nhiệm trước kiểu phân bổkhác thường là dòng vốn ròng chảy đến những vùng hoạt động kém hiệu quảhơn.

Một chiều hướng thú vị đã bộc lộ. Trước tiên, đầu tưcủa các doanh nghiệp

trong nước dựa vào vốn tựhuy động quan hệ đồng biến với năng suất vốn biên. Điều

này cho thấy rằng khi đầu tư được kích hoạt chủyếu bởi sựtối đa hoá lợi nhuận, vốn

đầu tưcó xu hướng đi đến những nơi sửdụng hữu hiệu nhất. Đầu tưtrực tiếp nước

ngoài và vốn tựhuy động là hai loại vốn đầu tưduy nhất có quan hệ đồng biến với

năng suất vốn biên, cho dù hệsốcủa FDI không có ý nghĩa thống kê. Thứhai, đầu tư

được phân bổthông qua ngân sách chính phủvà các khoản cho vay của các tổchức tài

chính sởhữu nhà nước là hai loại vốn (duy nhất) thểhiện mối quan hệnghịch biến rõ

rệt với năng suất vốn biên. Từnhững kết quảnày, ta kết luận rằng chính sựphân bổ

đầu tưcủa chính phủchịu trách nhiệm trước kiểu phân bổkhác thường là dòng vốn

ròng chảy đến những vùng hoạt động kém hiệu quảhơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY