An toàn lao động và tự động hoá

Chương I: Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình chưng cất

I. Nguyên liệu .3

1.Thành phần của dầu thô .3

1.1.Thành phần nguyên tố .3

1.2.Thành phần hoá học .3

2. Phân loại dầu thô 10

2.1. Phân loại dầu thô dựa vào bản chất hoá học 10

2.2. Phân loại dầu thô dựa vào bản chất vật lý 11

3. Các dặc tính vật lý quan trọng của dầu thô 11

3.1. Tỷ trọng 11

3.2. Thành phần phân đoạn 12

3.3. Hệ số đặc trưng K 12

II. Chuẩn bị nguyên liệu trước khi chưng cất 13

1. Ổn định dầu nguyên khai 13

2. Tách các tạp chất cơ học, nước, muối khoáng 13

2.1. Tách bằng phương pháp cơ học 14

2.2. Tách nhũ tương nước trong dầu bằng phương pháp hoá học 15

2.3. Tách bằng phương pháp dùng điện trường 15

III. Sản phẩm của quá trình chưng cất 16

1. Khí hydrocacbon 17

2. Phân đoạn xăng 17

3. Phân đoạn kerosen 17

4. Phân đoạn diezel 17

5. Phân đoạn mazut 18

6. Phân đoạn dầu nhờn 18

7. Phân đoạn gudron 18

Chương II. Công nghệ chưng cất dầu thô

I. Vai trò, mục đích và ý nghĩa của quá trình chưng cất dầu thô 19

1. Vai trò 19

2. Mục đích 19

3. Ý nghĩa 19

II. Cơ sở lý thuyết của quá trình chưng cất 21

1. Chưng đơn giản 22

1.1. Chưng cất bằng cách bay hơi dần dần 22

1.2. Chưng cất bằng cách bay hơi một lần 22

1.3. Chưng cất bằng cách bay hơi nhiều lần 23

2. Chưng phức tạp 24

2.1. Chưng cất có hồi lưu 24

2.2. Chưng cất có tinh luyện 24

3. Chưng cất chân không và chưng cất hơi nước 26

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất 27

1.Chế độ nhiệt của tháp chưng luyện 27

2. Yếu tố áp suất của tháp chưng luyện 29

3. Điều khiển, khống chế chế độ làm việc của tháp chưng cất 30

IV. Các loại sơ đồ công nghệ 31

1. Sơ đồ công nghệ bay hơi một lần và một tháp tinh cất 31

2. Sơ đồ công nghệ bốc hơi hai lần và tinh luyện hai lần trong hai

tháp nối tiếp nhau 32

V. Lựa chọn sơ đồ công nghệ và chế độ công nghệ của quá trình chưng

cất 33

1. Phân tích và lựa chọn sơ đồ công nghệ 33

2.Thuyết minh sơ đồ công nghệ chưng cất loại một tháp 34

3. Sơ đồ công nghệ 35

VI. Thiết bị chính trong dây chuyền 36

Phần II

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ

I. Tính cân bằng vật chất 38

1. Lưu lượng các sản phẩm 38

1.1. Lưu lượng sản phẩm khí 38

1.2. Lưu lượng xăng 39

1.3. Lưu lượng dầu hoả 39

1.4. Lưu lượng diezel 39

1.5. Lưu lượng cặn 39

2. Tính tiêu hao hơi nước 39

2.1. Lượng hơi nước dùng cho đáy tháp chưng 40

2.2. Lượng hơi nước dùng để tách các sản phẩm 40

II. Vẽ đường cong điểm sôi thực (PRF) của dầu thô và đường cong cân

bằng (VE) của các sản phẩm dầu 40

1. Đường cong điểm sôi thực PRF 40

2. Đường cong cân bằng VE 42

2.1. Đường cong VE của xăng 42

2.2. Đường cong VE của dầu hoả 43

2.3. Đường cong VE của diezel 44

III. Xác định các đại lượng trung bình của sản phẩm 45

1. Tỷ trọng trung bình 45

2. Nhiệt độ sôi trung bình phân tử 46

3. Phân tử lượng trung bình của các sản phẩm 47

IV. Tính chế độ của tháp chưng cất 47

1. Xác định áp suất trong tháp 47

1.1. Áp suất tại đỉnh tháp 47

1.2. Áp suất tại đĩa lấy dầu hoả 47

1.3. Áp suất tại đĩa láy diezel 47

1.4. Áp suất vùng nạp liệu 47

2. Xác định nhiệt độ trong tháp 48

2.1. Nhiệt độ tại vùng nạp liệu và nhiệt độ đáy tháp 48

2.2. Nhiệt độ tại đĩa lấy diezel và dầu hoả 49

2.3. Nhiệt độ tại đỉnh tháp 54

2.4. Tính chỉ số hồi lưu trên đỉnh tháp 57

V. Tính kích thước của tháp 58

1. Tính đường kính tháp 58

2. Tính chiều cao tháp 60

3. Tính số chóp và đường kính chóp 61

Phần III

TÍNH TOÁN KINH TẾ

I. Mục đích 62

II. Chế độ công tác của phân xưởng 62

III. Nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng 64

1. Nhu cầu về nguyên liệu 64

2. Nhu cầu về năng lượng 64

IV. Xác định nhu cầu công nhân cho phân xưởng 65

V. Tính khấu hao cho phân xưởng 66

VI. Chi phí khác cho một thùng sản phẩm 67

VII. Xác định hiệu quả kinh tế 68

Phần IV

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

I. Chọn địa điểm xây dựng nhà máy 69

1. Đặc điểm của địa điểm xây dựng 69

2. Vị trí xây dựng nhà máy 69

II. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng 70

1. Bố trí mặt bằng phân xưởng 70

2. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản 71

Phần V

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

I. An toàn lao động 73

1. Giáo dục về an toàn lao động 73

2. Trang bị bảo hộ lao động 73

3. Các biện pháp kỹ thuật về an toàn lao động 74

4. Công tác vệ sinh lao động 74

II. Tự động hoá 74

1. Mục đích và ý nghĩa 74

2. Các ký hiệu dùng trong tự động hoá 75

3. Các dạng tự động hoá 76

4. Cấu tạo một số thiết bị tự động 78

Kết luận .81

Tài tiệu tham khảo .82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY