ADO đối tượng không thể thiếu trong ứng dụng cơ sở dữ liệu

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I 3

TỔNG QUAN BÀI TOÁN 3

Chương I: 3

NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN 3

I. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán 3

1. Nhiệm vụ của bài toán 3

II. Khảo sát bài toán 3

1. Vài nét về khách sạn Minh Hoàng 3

2. Cơ cấu tổ chức của khách sạn 4

3. Đặc tả bài toán 6

Chương II: 10

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN 10

I. Cơ sở lý thuyết 10

1. Các khái niệm cơ bản 10

2. Khái niệm phụ thuộc dữ liệu và các dạng chuẩn 11

3. Khái niệm chỉ dẫn và khoá chỉ dẫn 11

4. Mục tiêu và tính ưu việt của mô hình quan hệ 11

II. Công cụ phát triển 12

1. Lựa chọn công cụ 12

2. Môi trường làm việc 13

III. Tổng quan lý thuyết 13

1. Phương pháp phân tích Merise 14

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 15

3. Mục đích yêu cầu người sử dụng 15

IV. Tình hình hiện trạng của khách sạn 16

Chương III: 17

MÔ HÌNH HOÁ DỮ LIỆU 17

I. Mô hình quan niệm dữ liệu 17

II. Mô hình tổ chức dữ liệu 19

III. Mô hình vật lý dữ liệu 19

Chương IV: 30

MÔ HÌNH HOÁ XỬ LÝ 30

I. Mô hình thông lượng 30

II. Mô hình quan niệm xử lý 32

1. Khái niệm 32

2. Biến cố 32

4. Danh sách các tác vụ trong bài toán Quản lý khách sạn 33

5. Mô hình quan niệm xử lý 33

III. Mô hình tổ chức xử lý 38

1. Bảng công việc 38

2. Mô hình tổ chức xử lý 39

IV. Mô hình vật lý xử lý 44

Chương V: 54

AN TOÀN DỮ LIỆU 54

I. Tại sao phải phải đặt vấn đề an toàn dữ liệu 54

II. Các phương pháp tổ chức an toàn dữ liệu 54

1. Backup số liệu 54

2. Dùng hai ổ đĩa theo chế độ soi gương 54

3. Dùng hai file server với môi trường mạng máy tính 55

PHẦN II 56

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 56

Chương I: 56

MÔ TẢ HỆ THỐNG 56

I. Giới thiệu ngôn ngữ 56

1. Tổng quan về ngôn ngữ 56

2. Cấu trúc của một ứng dụng 57

3. Chúng ta có thể làm gì với Visual Basic 58

4. Tóm tắt ngôn ngữ 59

4.1. Biến 59

4.2. Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic 60

4.3. Các toán tử trong Visual Basic 62

4.3.1. Các toán tử tính toán 62

4.3.2 Các toán tử so sánh( luôn trả về kiểu luận lý: Boolean) 63

4.3.3. Các toán tử luận lý 63

4.4. Cấu trúc tuyển và lặp 63

4.4.1. Cấu trúc tuyển 63

4.4.2. Cấu trúc lặp 64

4.5. Hằng, thủ tục, hàm 65

5. ADO đối tượng không thể thiếu trong ứng dụng cơ sở dữ liệu 69

II. Sơ đồ thiết kế 70

Chương II: 71

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 71

I. Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Access 71

1. Các Table đã được tạo trong bài toán 71

2. Ràng buộc 72

3. Mối quan hệ giữa các bảng 73

4. Cài đặt chương trình 73

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

PHỤ LỤC 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY