295 câu trắc nghiệm vật lý có đáp án

53. Âm sắc là 1 đại lượng đặc trưng sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được 2 loại âm nào trong các loại được liệt kê sau đây :A. Có cùng biên độ phát ra trước hoặc sau bởi cùng một nhạc cụB. Có cùng biên độ phát ra trước hoặc sau bởi 2 nhạc cụ khác nhauC. Có cùng tần số phát ra trước , sau bởi cùng một nhạc cụ .D. Có cùng tần số phát ra bởi cùng 2 nhạc cụ khácnhau .54. Kết luận nào sau đây là SAI khi nói về sự phản xạ của sóng:A. Sóng phản xạ luôn luôn có cùng vận tốc truyền với sóng tới nhưng ngược hướng.B. Sóng phản xạ có cùng tần só với sóng tới.C. Sóng phản xạ luôn luôn có cùng pha với sóng tới.D. Sóng phản xạ ở đầu cố định làm đổi dấu của PT sóng.

53. Âm sắc là 1 đại lượng đặc trưng sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được 2 loại âm nào trong các loại được liệt kê sau đây :

A. Có cùng biên độ phát ra trước hoặc sau bởi cùng một nhạc cụ

B. Có cùng biên độ phát ra trước hoặc sau bởi 2 nhạc cụ khác nhau

C. Có cùng tần số phát ra trước , sau bởi cùng một nhạc cụ .

D. Có cùng tần số phát ra bởi cùng 2 nhạc cụ khácnhau .

54. Kết luận nào sau đây là SAI khi nói về sự phản xạ của sóng:

A. Sóng phản xạ luôn luôn có cùng vận tốc truyền với sóng tới nhưng ngược hướng.

B. Sóng phản xạ có cùng tần só với sóng tới.

C. Sóng phản xạ luôn luôn có cùng pha với sóng tới.

D. Sóng phản xạ ở đầu cố định làm đổi dấu của PT sóng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY