20 đề luyện thi Đại học, cao đẳng môn Vật lý

Câu 33. Trong thí nghiệm của Hecxơ, chiếu ánh sáng hồ quang tới tấm kẽm tích điện dương thì tấm kẽm không bị mất bớt điện tích dương vì: A. electron bị bật ra khỏi tấm kẽm do ánh sáng kích thích đều bị hút trở lại tấm kẽm. B. tấm kẽm thiếu electron nên ánh sáng không thể làm bật electron ra. C. bước sóng của ánh sáng chiếu tới lớn hơn giới hạn quang điện. D. năng lượng của photon chiếu tới chưa đủ lớn để làm bứt electron.Câu 34. Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -0,544 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng A. 13,056 eV. B. -13,056 eV. C. 17 eV. D. 4 eV.Câu 35. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng quang dẫn là sai? A. Quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của kim loại. B. Trong hiện tượng quang dẫn, xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là êlectron và lỗ trống trong khối bán dẫn. C. Bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện. D. Hiện tượng quang dẫn còn được gọi là hiện tượng quang điện bên trong.

Câu 33. Trong thí nghiệm của Hecxơ, chiếu ánh sáng hồ quang tới tấm kẽm tích điện dương thì tấm kẽm không bị mất bớt điện tích dương vì:

A. electron bị bật ra khỏi tấm kẽm do ánh sáng kích thích đều bị hút trở lại tấm kẽm.

B. tấm kẽm thiếu electron nên ánh sáng không thể làm bật electron ra.

C. bước sóng của ánh sáng chiếu tới lớn hơn giới hạn quang điện.

D. năng lượng của photon chiếu tới chưa đủ lớn để làm bứt electron.

Câu 34. Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -0,544 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 13,056 eV. B. -13,056 eV. C. 17 eV. D. 4 eV.

Câu 35. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng quang dẫn là sai?

A. Quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của kim loại.

B. Trong hiện tượng quang dẫn, xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là êlectron và lỗ trống trong khối bán dẫn.

C. Bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện.

D. Hiện tượng quang dẫn còn được gọi là hiện tượng quang điện bên trong.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY