Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chương 3

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Khái quát quá trình phát triển các khu công nghiệp trên địa

bàn thành phố Hà Nội

3.1.1. Quá trình xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn thành

phố Hà Nội

Tính đến 31/12/2015 Hà Nội đã có 8 KCN (KCN Thăng Long; Nội

Bài; Nam Thăng Long; Hà Nội Đài Tư; Sài Đồng B; Thạch Thất - Quốc13

Oai; Phú Nghĩa và Quang Minh I) với tổng diện tích 1.233 ha đã cơ bản

hoàn thành xây dựng hạ tầng, đã và đang hoạt động với diện tích đất công

nghiệp có thể cho thuê là 914 ha (lớn nhất là KCN Quang Minh 1 với diện

tích 407 ha và nhỏ nhất là KCN Nam Thăng Long với diện tích 30.4 ha).

3.1.2. Đóng góp của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội

3.1.2.1.Đóng góp của các khu công nghiệp Hà Nội đối với vấn đề

lao động - việc làm

Các KCN Hà Nội đã đóng góp rất lớn cho việc giải quyết việc làm,

đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, trực tiếp tham gia đào tạo và

đào tạo lại nguồn nhân lực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực của Hà Nội và các địa phương lân cận.

3.1.2.2. Đóng góp của các khu công nghiệp Hà Nội đối với tăng

trưởng kinh tế

* Doanh thu của và đóng góp của KCN đối với ngân sách nhà nước

Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục tăng

nhanh; từ năm 2002 mới có 23 doanh nghiệp đến 31/12/2015 đã có 402

doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai hoạt động

SXKD trong các KCN Hà Nội. Doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt

động trong các KCN có tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2008, doanh thu chỉ

đạt 2.616 triệu USD đến năm 2015 doanh thu đã đạt 5.023,2 triệu USD và

nộp ngân sách từ 46,1 triệu USD năm 2008 đến hết năm 2015 đã đạt 158,9

triệu USD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY