Tóm tắt Luận án Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 đến năm 2014

Chương 4

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ SỰ THAM GIA, ĐÓNG GÓP

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH

TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN

QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014

4.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT

Các ĐCS-CN trên cơ sở xác định rõ mục tiêu khôi phục sức

mạnh của phong trào đã xác lập nhiều phương thức phối hợp hoạt

động, tập hợp lực lượng đa dạng với nội dung ngày càng phong phú.

Phương thức phối hợp hoạt động, tập hợp lực lượng trong PTCSQT

cũng trở lên ngày càng nhiều và có tính cơ động, linh hoạt rõ nét hơn

như: toạ đàm, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, gặp mặt, mít tinh, tuần

hành biểu dương lực lượng

Thành quả đạt được và tiến trình phát triển của sự phối hợp

hoạt động, tập hợp lực lượng trong PTCSQT đã trực tiếp thúc đẩy sự

phục hồi của phong trào, tạo điều kiện thuận lợi đối với cách mạng

mỗi nước và cách mạng thế giới

Trong phối hợp hoạt động, tập hợp lực lượng của PTCSQT

giai đoạn hiện nay có sự tham gia rất đông đảo các ĐCS, cánh tả,

các phong trào độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội từ các nước đang

phát triển. Là một bộ phận cấu thành hữu cơ của PTCSQT, các ĐCS

cầm quyền tại các nước XHCN bằng những thành tựu đạt được

trong cải cách, đổi mới đã và đang đóng góp tích cực đối với sự

phục hồi của PTCSQT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY