Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần xây dựng - Dịch vụ và thương mại 68

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 68

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh

2. Quy trình công nghệ sản xuất

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty

1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

II. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

III. Các chứng từ, sổ sách sử dụng tại công ty

IV. Tình hình sử dụng máy tính tại công ty

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY

I. Kế toán tiền

1. Tiền mặt

2. Kế toán nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ

3. Kế toán tiền lương – BHXH

PHẦN IV: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

3. Ý kiến góp ý với công ty nhằm hoàn thiện công ty kế toán

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY