Tiểu luận Trọng tài thương mại, một phương thức giải quyết tranh chấp

MỤC LỤCA.LỜI NÓI ĐẦU 1B. NỘI DUNG 2I. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TRỌNG TÀI 21. Trọng tài và thẩm quyền xét xử của Trọng tài 21.1. Khái niệm 21.2 Các loại trọng tài 2* Trọng tài vụ việc (Ad-hoc arbitration) 2* Trọng tài thường trực hay trọng tài qui chế (Institutional Arbiration) 31.3. Thẩm quyền xét xử của trọng tài 42. Thủ tục tố tụng trọng tài 52.1. Thủ tục tố tụng trọng tài 52.3. Ưu thế của việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài so với toà án 73. Phán quyết trọng tài 8 3.1. Khái niệm phán quyết trọng tài 8 3.2. Hiệu lực của phán quyết trọng tài 94. Thi hành phán quyết trọng tài 9 4.1. Thi hành phán quyết trọng tài trong nước 9 4.2. Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài 10II. THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÓ LIÊN QUAN 111. Qui định hiện hành về trọng tài ở Việt Nam 112. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)- bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 113. Thực tiền giải quyết tranh chấp thương mại tại VIAC 124. Một số kiến nghị đối với các trung tâm trọng tài ở Việt Nam 135. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 14C. KẾT LUẬN 15

MỤC LỤC

A.LỜI NÓI ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TRỌNG TÀI 2

1. Trọng tài và thẩm quyền xét xử của Trọng tài 2

1.1. Khái niệm 2

1.2 Các loại trọng tài 2

* Trọng tài vụ việc (Ad-hoc arbitration) 2

* Trọng tài thường trực hay trọng tài qui chế (Institutional Arbiration) 3

1.3. Thẩm quyền xét xử của trọng tài 4

2. Thủ tục tố tụng trọng tài 5

2.1. Thủ tục tố tụng trọng tài 5

2.3. Ưu thế của việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài so với toà án 7

3. Phán quyết trọng tài 8

3.1. Khái niệm phán quyết trọng tài 8

3.2. Hiệu lực của phán quyết trọng tài 9

4. Thi hành phán quyết trọng tài 9

4.1. Thi hành phán quyết trọng tài trong nước 9

4.2. Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài 10

II. THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÓ LIÊN QUAN 11

1. Qui định hiện hành về trọng tài ở Việt Nam 11

2. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)- bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 11

3. Thực tiền giải quyết tranh chấp thương mại tại VIAC 12

4. Một số kiến nghị đối với các trung tâm trọng tài ở Việt Nam 13

5. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 14

C. KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY