Tiểu luận Tìm 3 vụ án có thật liên quan đến tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

MỤC LỤC TrangLỜI NÓI ĐẦU .2NỘI DUNG I. Khái quát chung 1. Khái niệm về thừa kế và quyền thừa kế .2 2. Một vài nét về thừa kế quyền sử dụng đất ở .3 II. Ba vụ việc có tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ở. 1. Tranh chấp di sản thừa kế nhà và đất ở giữa bà Đinh Thị Minh và bà Nguyễn Thị Nho 4 1.1. Tóm tắt nội dung vụ việc 5 1.2. Nhận xét của nhóm 6 2. Tranh chấp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất ở giữa Bà Nguyễn Thị Hằng và Ông Nguyễn Văn Bách .7 2.1. Tóm tắt sự việc: .7 2.2. Quyết định của Tòa án .8 2.3. Nhận xét của nhóm về quyết định của Tòa án .9 3. Tranh chấp di sản thừa kế giữa ông Lại Hữu Minh, ông Lại Hữu Lệ, bà Lại Thị Tuyên và ông Lại Hữu Hiền với ông Lại Hữu Vận 11 3.1. Tóm tắt nội dung vụ việc 11 3.2. Cách giải quyết của Tòa .13 3.3. Nhận xét của nhóm .14KẾT LUẬN .16DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .17

MỤC LỤC Trang

LỜI NÓI ĐẦU .2

NỘI DUNG

I. Khái quát chung

1. Khái niệm về thừa kế và quyền thừa kế .2

2. Một vài nét về thừa kế quyền sử dụng đất ở .3

II. Ba vụ việc có tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ở.

1. Tranh chấp di sản thừa kế nhà và đất ở giữa bà Đinh Thị Minh và bà Nguyễn Thị Nho 4

1.1. Tóm tắt nội dung vụ việc 5

1.2. Nhận xét của nhóm 6

2. Tranh chấp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất ở giữa Bà Nguyễn Thị Hằng và Ông Nguyễn Văn Bách .7

2.1. Tóm tắt sự việc: .7

2.2. Quyết định của Tòa án .8

2.3. Nhận xét của nhóm về quyết định của Tòa án .9

3. Tranh chấp di sản thừa kế giữa ông Lại Hữu Minh, ông Lại Hữu Lệ, bà Lại Thị Tuyên và ông Lại Hữu Hiền với ông Lại Hữu Vận 11

3.1. Tóm tắt nội dung vụ việc 11

3.2. Cách giải quyết của Tòa .13

3.3. Nhận xét của nhóm .14

KẾT LUẬN .16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY