Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i

DANH MỤC CÁC BẢNG.ii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.iii

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI. 8

1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu . 8

1.2.Khái quát về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 12

1.2.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại. 12

1.2.2.Khái niệm rủi ro tín dụng. 13

1.2.3.Phân loại rủi ro tín dụng. 14

1.2.4.Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng . 16

1.2.5.Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng và nền

kinh tế.

1.3.Quản trị rủi ro tín dụng .

1.3.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

1.3.2.Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng

1.3.3.Chính sách và mô hình quản trị rủi ro tín dụng

1.3.4.Các chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng

1.3.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng

1.4.Kinh nghiệm trong việc áp dụng mô hình Basel trong quản trị rủi ro tín

dụng .

1.4.1.Áp dụng Basel II tại BIDV .

1.4.2.Áp dụng Basel II tại Sacombank .

1.4.3.Áp dụng Basel II tại VietinBank.

CHưƠNG 2. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY