Khóa luận Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vải sợi Nghĩa Hưng

MỤC LỤC PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẢI SỢI NGHĨA HƯNG Trang 1 I: Vài nét về quá trình hình thành và phát triển . 1 1. Quá trình hình thành 1 2. Quá trình phát triển . 1 3. Cơ cấu tổ chứcbộ máy quản lý hoạt động SXKD. 2 II: Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cơ cấu tỏ chức SXKD. 5 1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất. 5 2. Đặc điểm công nghệ sản xuất. 5 3. Đặc điểm thông tin. 6 4. Đặc điểm sản phẩm . 7 5. Đặc điểm lao động 7 6. Đặc điểm nguyên vật liệu 8 7. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty vải sợi Nghĩa Hưng PHẦN II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SXKD CỦA CÔNG TY VẢI SỢI NGHĨA HƯNG I. Xây dựng, thực hiện chiến chiến lược và kế hoạch KD 12 II. Quản trị nguồn nhân lực . 14 III. Quản trị marketing . 16 1. Thu thập và sử lý thông tin . 16 2. Các chính sách 17 IV. Quản trị vật tư . 19 V. Quản trị sản xuất. 21 VI. Quản trị chất lượng . 23 VII. Quản trị chi phí. 25 VIII. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hoạt động SXKD . 26 Phần III: Một số kết luận rút ra trong quá trình thực tập tại Cty

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẢI SỢI NGHĨA HƯNG Trang 1

I: Vài nét về quá trình hình thành và phát triển . 1

1. Quá trình hình thành 1

2. Quá trình phát triển . 1

3. Cơ cấu tổ chứcbộ máy quản lý hoạt động SXKD. 2

II: Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cơ cấu tỏ chức SXKD. 5

1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất. 5

2. Đặc điểm công nghệ sản xuất. 5

3. Đặc điểm thông tin. 6

4. Đặc điểm sản phẩm . 7

5. Đặc điểm lao động 7

6. Đặc điểm nguyên vật liệu 8

7. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty vải sợi Nghĩa Hưng

PHẦN II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SXKD CỦA CÔNG TY VẢI SỢI NGHĨA HƯNG

I. Xây dựng, thực hiện chiến chiến lược và kế hoạch KD 12

II. Quản trị nguồn nhân lực . 14

III. Quản trị marketing . 16

1. Thu thập và sử lý thông tin . 16

2. Các chính sách 17

IV. Quản trị vật tư . 19

V. Quản trị sản xuất. 21

VI. Quản trị chất lượng . 23

VII. Quản trị chi phí. 25

VIII. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hoạt động SXKD . 26

Phần III: Một số kết luận rút ra trong quá trình thực tập tại Cty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY