Khóa luận Sản xuất bào tử nấm trichoderma spp. làm thuốc trừ nấm bệnh cây trồng

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 10

1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 11

1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 11

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 11

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 12

2.1 KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT SINH HỌC 13

2.1.1 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 13

2.1.1.1 THUỐC TRỪ SÂU 13

2.1.1.2 THUỐC TRỪ NẤM 13

2.1.1.2.1 CƠ CHẾ DIỆT NẤM 14

2.1.1.2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ NẤM 14

2.1.1.3 THUỐC TRỪ CỎ HÓA HỌC 14

2.1.1.3.1 SỰ XÂM NHẬP CỦA THUỐC VÀO CỎ 15

2.1.1.3.2 CƠ CHẾ DIỆT CỎ 15

2.1.1.3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ CỎ 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY