Khóa luận Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG . 2

VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 2

1.1.Khái niệm cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp . 2

1.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. 2

1.1.2.Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. 2

1.1.3.Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp . 3

1.1.4.Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp. . 4

1.2.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp . 4

1.2.1.Phương pháp so sánh. 5

1.2.2.Phương pháp phân tích tỷ số . 11

1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính dupont. 19

1.2.3.1. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính bằng phương trình dupont . 20

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG CÔNG TY THÉP ĐAN

VIỆT . 22

2.1. Khái quát chung về Công ty thép Đan Việt . 22

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty thép Đan Việt . 22

Các phương hướng chủ yếu . 22

Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 23

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH TM thép Đan Việt . 23

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM thép Đan Việt . 24

2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty TNHH TM thép ĐanViệt . . 26

2.2.1. Phân tích tài chính chung tại Công ty TNHH TM thép Đan Việt . 26

2.2.2. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. 40

2.2.3.Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng . 47

2.2.3.1.Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 47

2.2.3.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 51

2.2.3.Nhóm chỉ tiêu hoạt động . 552.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời . 60

2.2.4. Phân tích phương trình dupont. 64

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH

HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐAN VIỆT. 71

3.1. Đánh giá chung và mục tiêu của Công ty TNHH TM thép Đan Việt. 71

3.1.1. Thuận lợi . 71

3.1.2. Tồn tại và những nguyên nhân. 72

3.1.3. Mục tiêu của doanh nghiệp . 73

3.2. Các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty. 73

3.2.1. Giảm các khoản phải thu. 74

3.2.2. Thúc đẩy gia tăng doanh thu, tăng vòng quay vốn nhằm nâng cao lợinhuận. . 79

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính. 81

3.3. Một số kiến nghị tạo điều kiện thực hiện các biện pháp một cách thuận lợi

và có hiệu quả. 82

3.3.1. Đối với nhà nước:. 82

3.3.2. Đối với doanh nghiệp. 82

KẾT LUẬN . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY