Khóa luận Hoàn thiện tổ chức các hoạt động kinh doanh của khách sạn nhỏ ở khu phố cổ Hà Nội (lấy khách sạn Hanoi Elegance làm ví dụ)

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC 01DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 03DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 04DANH MỤC CÁC ẢNH 05LỜI MỞ ĐẦU 06CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NHỎ 081.1. Khách sạn 081.1.1. Khái niệm 081.1.2. Phân loại 091.2. Khách sạn nhỏ 101.3. Tổ chức các hoạt động kinh doanh của khách sạn nhỏ 121.3.1. Tổ chức hoạt động Marketing 121.3.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú 201.3.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống 291.3.4. Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung 31CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NHỎ TẠI KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI (LẤY KHÁCH SẠN HANOI ELEGANCE LÀM VÍ DỤ) 362.1. Giới thiệu về khu phố cổ Hà Nội 362.2. Đặc điểm của khách sạn nhỏ tại khu Phố Cổ Hà Nội 372.2.1. Đặc điểm chung 372.2.1. Đặc điểm riêng của khác sạn nhỏ tại khu Phố Cổ Hà Nội 422.3. Khái quát về khách sạn HANOI ELEGANCE 432.3.1. Quá trình hình thành và phát triển 432.3.2. Điều kiện kinh doanh 452.4. Thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh 592.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động 592.4.2. Tổ chức hoạt động Marketing 612.4.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú 652.4.4. Tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống 652.4.5. Tổ chức kinh doanh dịch vụ bổ sung 682.5. Một số khó khăn về cơ chế chính sách ảnh hưởng tới quá trình hoạt động kinhd oanh của khác sạn quy mô nhỏ tại Phố Cổ Hà Nội . 692.6. Nhận xét chung về tổ chức các hoạt động kinh doanh của khách sạn HANOI ELEGANCE 702.6.1. Ưu điểm 702.6.2. Nhược điểm 71CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NHỎ TẠI KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI 733.1. Một số dự báo về nhu cầu sử dụng buồng khách sạn thời gian tới 733.2. Một số giải pháp 743.2.1. Hoàn thiện tổ chức hoạt động Marketing 743.2.2. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú 763.2.3. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống 793.2.4. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung 813.3. Một số kiến nghị 813.3.1. Kiến nghị với Sở Du lịch Hà Nội 813.3.2. Kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm 82KẾT LUẬN 83TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC 01

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 03

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 04

DANH MỤC CÁC ẢNH 05

LỜI MỞ ĐẦU 06

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NHỎ 08

1.1. Khách sạn 08

1.1.1. Khái niệm 08

1.1.2. Phân loại 09

1.2. Khách sạn nhỏ 10

1.3. Tổ chức các hoạt động kinh doanh của khách sạn nhỏ 12

1.3.1. Tổ chức hoạt động Marketing 12

1.3.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú 20

1.3.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống 29

1.3.4. Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung 31

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NHỎ TẠI KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI (LẤY KHÁCH SẠN HANOI ELEGANCE LÀM VÍ DỤ) 36

2.1. Giới thiệu về khu phố cổ Hà Nội 36

2.2. Đặc điểm của khách sạn nhỏ tại khu Phố Cổ Hà Nội 37

2.2.1. Đặc điểm chung 37

2.2.1. Đặc điểm riêng của khác sạn nhỏ tại khu Phố Cổ Hà Nội 42

2.3. Khái quát về khách sạn HANOI ELEGANCE 43

2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển 43

2.3.2. Điều kiện kinh doanh 45

2.4. Thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh 59

2.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động 59

2.4.2. Tổ chức hoạt động Marketing 61

2.4.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú 65

2.4.4. Tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống 65

2.4.5. Tổ chức kinh doanh dịch vụ bổ sung 68

2.5. Một số khó khăn về cơ chế chính sách ảnh hưởng tới quá trình hoạt động kinhd oanh của khác sạn quy mô nhỏ tại Phố Cổ Hà Nội . 69

2.6. Nhận xét chung về tổ chức các hoạt động kinh doanh của khách sạn HANOI ELEGANCE 70

2.6.1. Ưu điểm 70

2.6.2. Nhược điểm 71

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NHỎ TẠI KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI 73

3.1. Một số dự báo về nhu cầu sử dụng buồng khách sạn thời gian tới 73

3.2. Một số giải pháp 74

3.2.1. Hoàn thiện tổ chức hoạt động Marketing 74

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú 76

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống 79

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung 81

3.3. Một số kiến nghị 81

3.3.1. Kiến nghị với Sở Du lịch Hà Nội 81

3.3.2. Kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm 82

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY