Giáo trình Vi điều khiển - Tổng quan về vi điều khiển MCS-51

Con trỏstack SP nằm tại địa chỉ81h và không cho phép định địa chỉbit. SP dùng đểchỉ đến đỉnh của stack. Stack là một dạng bộnhớlưu trữdạng LIFO (Last In First Out) thường dùng lưu trữ địa chỉtrảvềkhi gọi một chương trình con. Ngoài ra, stack còn dùng nhưbộnhớtạm đểlưu lại và khôi phục các giá trịcần thiết. Đối với AT89C51, stack được chứa trong RAM nội (128 byte đối với 8031/8051 hay 256 byte đối với 8032/8052). Mặc định khi khởi động, giá trịcủa SP là 07h, nghĩa là stack bắt đầu từ địa chỉ08h (do hoạt động lưu giá trịvào stack yêu cầu phải tăng nội dung thanh ghi SP trước khi lưu). Nhưvậy, nếu không gán giá trịcho thanh ghi SP thì không được sửdụng các bank thanh ghi 1, 2, 3 vì có thểlàm sai dữ liệu. Đối với các ứng dụng thông thường không cần dùng nhiều đến stack, có thểkhông cần khởi động SP mà dùng giá trịmặc định là 07h. Tuy nhiên, nếu cần, ta có thểxác định lại vùng stack cho MCS-51.

Con trỏstack SP nằm tại địa chỉ81h và không cho phép định địa chỉbit. SP

dùng đểchỉ đến đỉnh của stack. Stack là một dạng bộnhớlưu trữdạng LIFO (Last In

First Out) thường dùng lưu trữ địa chỉtrảvềkhi gọi một chương trình con. Ngoài ra,

stack còn dùng nhưbộnhớtạm đểlưu lại và khôi phục các giá trịcần thiết.

Đối với AT89C51, stack được chứa trong RAM nội (128 byte đối với

8031/8051 hay 256 byte đối với 8032/8052). Mặc định khi khởi động, giá trịcủa SP là

07h, nghĩa là stack bắt đầu từ địa chỉ08h (do hoạt động lưu giá trịvào stack yêu cầu

phải tăng nội dung thanh ghi SP trước khi lưu). Nhưvậy, nếu không gán giá trịcho

thanh ghi SP thì không được sửdụng các bank thanh ghi 1, 2, 3 vì có thểlàm sai dữ liệu.

Đối với các ứng dụng thông thường không cần dùng nhiều đến stack, có thể

không cần khởi động SP mà dùng giá trịmặc định là 07h. Tuy nhiên, nếu cần, ta có

thểxác định lại vùng stack cho MCS-51.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY