Giáo án Giáo dục công dân 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (t3)

 Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của văn hóa

- Mục tiêu: học sinh hiểu được các nhiệm vụ của văn hóa

- Phương pháp: thuyết trình, đàm thoại

- Cách tiến hành:

GV đặt câu hỏi: hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nền văn hóa Việt Nam phải đối mặt với những nguy cơ nào?

Trước những nguy cơ đó, nhiệm vụ của văn hóa là gì?

Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

HS suy nghĩ trả lời

GV nhận xét, bổ sung:

-Nguy cơ: văn hóa lai căng: ngôn ngữ, ăn mặc,sa sut lối sống

-Nền văn hóa tiên tiến: là nền văn hóa thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ, nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Chủ nghia Mác-LêNin và tư tưởng Hồ chí Minh, vì hạnh phúc con người.

- Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc: là nền văn hóa chứa đựng lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đòan kết,.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY