Đồ án Xây dựng hệ thống điện gió sử dụng động cơ xe đạp điện làm máy phát

Các cảm biến Hall

Không giống nhƣ động cơ một chiều dùng chổi than, chuyển mạch

của động cơ một chiều không chổi than đƣợc điều khiển bằng điện tử. Tức là

các cuộn dây của stator sẽ đƣợc cấp điện nhờ sự chuyển mạch của các van

bán dẫn công suất. Để động cơ làm việc, cuộn dây của stator đƣợc cấp điện

theo thứ tự. Tức là tại một thời điểm thì không ngẫu nhiên cấp điện cho cuộn

dây nào cả mà phụ thuộc vào vị trí của rotor động cơ ở đâu để cấp điện cho

đúng. Vì vậy điều quan trọng là cần phải biết vị trí của rotor để tiến tới biết

đƣợc cuộn dây stator tiếp theo nào sẽ đƣợc cấp điện theo thứ tự cấp điện. Vị

trí của rotor đƣợc đo bằng các cảm biến sử dụng hiệu ứng Hall đƣợc đặt ẩn

trong stator. Hầu hết tất cả các động cơ một chiều không chổi than đều có 3

cảm biến Hall đặt ẩn bên trong stator, ở phần đuôi trục (trục phụ) của động cơ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY