Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 300 m3 /ngày đêm

Chương I: Tổng quan về nhà máy chế biến thủysản .1 I.1 Công nghệ sản xuất .2 I.2 Quy mô công suất .3 I.3 Thành phần tính chất nước thải thô 3 I.4 Yêu cầu dòng ra .3 Chương II: Lựa chọn công nghệ xử lý 4 II.1 Mục đích của việc xử lý nước thải .5 II.2 Ước tính hiệu suất xử lý của phương án 6 II.3 So sánh lựa chọn phương án 7 II.4 Sơ đồ công nghệ của phương án được lựa chọn 9 II.5 Mô tả công nghệ .10 Chương III: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý 12 III.1 Xác định lưu lượng và hệ số không điều hoà .14 III.2 Tính toán công trình xử lý nước thải 15 III.2.1 Song chắn rác .15III.2.2 Hầm bơm tiếp nhận .17III.2.3 Bể điều hoà .18III.2.4 Bể lắng đợt 1 25III.2.5 Bể bùn hoạt tính xáo trộn hoàn toàn .27III.2.6 Bể lắng đợt 2 33III.2.7 Bể tiếp xúc Chlorine .37III.2.8 Bể nén bùn .37III.2.9 Bể phân hủy bùn hiếu khí .39III.2.10 Sân phơi bùn .43Chương IV: Tính kinh tế .44 IV.1 Phần xây dựng .45 IV.2 Phần thiết bị .45 IV.3 Tính toán chi phí hàng năm cho trạm xử lý nước thải .46 Lời cảm ơn .47 Tài liệu tham khảo 48

Chương I: Tổng quan về nhà máy chế biến thủysản .1

I.1 Công nghệ sản xuất .2

I.2 Quy mô công suất .3

I.3 Thành phần tính chất nước thải thô 3

I.4 Yêu cầu dòng ra .3

Chương II: Lựa chọn công nghệ xử lý 4

II.1 Mục đích của việc xử lý nước thải .5

II.2 Ước tính hiệu suất xử lý của phương án 6

II.3 So sánh lựa chọn phương án 7

II.4 Sơ đồ công nghệ của phương án được lựa chọn 9

II.5 Mô tả công nghệ .10

Chương III: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý 12

III.1 Xác định lưu lượng và hệ số không điều hoà .14

III.2 Tính toán công trình xử lý nước thải 15

III.2.1 Song chắn rác .15

III.2.2 Hầm bơm tiếp nhận .17

III.2.3 Bể điều hoà .18

III.2.4 Bể lắng đợt 1 25

III.2.5 Bể bùn hoạt tính xáo trộn hoàn toàn .27

III.2.6 Bể lắng đợt 2 33

III.2.7 Bể tiếp xúc Chlorine .37

III.2.8 Bể nén bùn .37

III.2.9 Bể phân hủy bùn hiếu khí .39

III.2.10 Sân phơi bùn .43

Chương IV: Tính kinh tế .44

IV.1 Phần xây dựng .45

IV.2 Phần thiết bị .45

IV.3 Tính toán chi phí hàng năm cho trạm xử lý nước thải .46

Lời cảm ơn .47

Tài liệu tham khảo 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY