Đồ án Nghiên cứu mạng man chuyển mạch gói đơn chặng lựa chọn bước sóng dựa trên AWG

Mục lục Thuật ngữ viết tắt iLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 11.1 Mục tiêu và phương pháp tiếp cận 31.1.1 Mục tiêu 31.1.2 Phương pháp tiếp cận 51.2 Các phần tử cơ bản của mạng MAN đơn chặng lựa chọn bước sóng dựa trên AWG 61.2.1 Bộ kết hợp và bộ chia quang 71.2.2 Coupler hình sao thụ động (PSC) 82.1.3 Cách tử ống dẫn sóng (AWG) 81.2.4 Các máy phát và thu 121.3 Các suy giảm truyền dẫn 161.3.1 Suy hao 161.3.2 Tán sắc 161.3.3 Phi tuyến 171.3.4 Xuyên âm 191.3.5 Nhiễu 19CHƯƠNG II. CÁC MẠNG WDM NỘI THỊ 212.1 Các mạng WDM nội thị ring 212.1.1 Mạng Komnet 212.1.2 RINGO 222.1.3 HORNET 242.1.4 IEEE 802.17 RPR 252.2 Các mạng WDM nội thị hình sao 252.2.1 RAINBOW 252.2.2 Telstra 262.2.3 NTT 272.3 Các mạng WDM đơn chặng 282.3.1 Các giao thức phân bổ trước 303.3.2 Các giao thức truy nhập ngẫu nhiên 313.3.3 Các giao thức đặt trước 322.3.4 Các giao thức lai 40CHƯƠNG III. MẠNG MAN ĐƠN CHẶNG LỰA CHỌN BƯỚC SÓNG DỰA TRÊN AWG 423.1. Các yêu cầu mạng 423.2. Kiến trúc mạng 433.2.1. Các nguyên lý cơ bản 433.2.2 Kiến trúc mạng và node mạng 463.2.3 So sánh kiến trúc mạng 493.3. Giao thức MAC 77

Mục lục

Thuật ngữ viết tắt i

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1

1.1 Mục tiêu và phương pháp tiếp cận 3

1.1.1 Mục tiêu 3

1.1.2 Phương pháp tiếp cận 5

1.2 Các phần tử cơ bản của mạng MAN đơn chặng lựa chọn bước sóng dựa trên AWG 6

1.2.1 Bộ kết hợp và bộ chia quang 7

1.2.2 Coupler hình sao thụ động (PSC) 8

2.1.3 Cách tử ống dẫn sóng (AWG) 8

1.2.4 Các máy phát và thu 12

1.3 Các suy giảm truyền dẫn 16

1.3.1 Suy hao 16

1.3.2 Tán sắc 16

1.3.3 Phi tuyến 17

1.3.4 Xuyên âm 19

1.3.5 Nhiễu 19

CHƯƠNG II. CÁC MẠNG WDM NỘI THỊ 21

2.1 Các mạng WDM nội thị ring 21

2.1.1 Mạng Komnet 21

2.1.2 RINGO 22

2.1.3 HORNET 24

2.1.4 IEEE 802.17 RPR 25

2.2 Các mạng WDM nội thị hình sao 25

2.2.1 RAINBOW 25

2.2.2 Telstra 26

2.2.3 NTT 27

2.3 Các mạng WDM đơn chặng 28

2.3.1 Các giao thức phân bổ trước 30

3.3.2 Các giao thức truy nhập ngẫu nhiên 31

3.3.3 Các giao thức đặt trước 32

2.3.4 Các giao thức lai 40

CHƯƠNG III. MẠNG MAN ĐƠN CHẶNG LỰA CHỌN BƯỚC SÓNG DỰA TRÊN AWG 42

3.1. Các yêu cầu mạng 42

3.2. Kiến trúc mạng 43

3.2.1. Các nguyên lý cơ bản 43

3.2.2 Kiến trúc mạng và node mạng 46

3.2.3 So sánh kiến trúc mạng 49

3.3. Giao thức MAC 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY