Đề tài Xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên ngành thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng iso 14001 : 2004

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

Lời cảm ơn

Thuật ngữ và định nghĩa i

Danh mục viết tắt iv

Danh mục bảng biểu v

Danh mục hình vẽ vi

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

I.1 Đặt vấn đeà 001

I.2 Tính cấp thiết của đề tài 002

I.3 Mục tiêu của đề tài 003

I.4 Ý nghĩa khoa học - thực tiễn 003

I.4.1 Ý nghĩa khoa học 003

I.4.2 Ý nghĩa thực tiễn 003

I.5 Nội dung của đề tài 004

I.6 Đối tượng nghiên cứu 004

I.7 Phương pháp nghiên cứu 004

I.7.1 Phương pháp luận 004

II.7.2 Phương pháp cụ thể 007

I.8 Giới hạn của đề tài 007

I.9 Phương hướng phát triển 007

I.10 Bố cục của đề tài 007

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II.1 Tổng quan về HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 (EMS) 009

II.1.1 Giới thiệu về EMS 009

II.1.2 Nguyên tắc của EMS 010

II.2 Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001 012

II.2.1 Giới thiệu về ISO 012

II.2.2 Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001 012

II.3 Các yêu cầu của HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 015

II.4 Sự cần thiết của HTQLMT trong xu hướng hội nhập toàn cầu 016

II.5 Tính tương thích của TC ISO 14001: 2004 với các Hệ thống quản lý khác 018

II.6 Xu hướng phát triển của Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 019

II.7 Tình hình áp dụng ISO 14001 trên Thế giới và Việt Nam 020

II.7.1 Tình hình áp dụng ISO 14001: 2004 trên thế giới 020

II.7.2 Tình hình áp dụng ISO 14001: 2004 tại Việt Nam 021

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY