Đề tài Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty Thái Bình Dương

Lời nói đầu 1

Chương I: Pháp lý về hợp đồng kinh tế 2

I. Những vấn đề lý luận về hợp đồng kinh tế 2

1. Khái niệm chung về hợp đồng 2

a. Khái niệm 2

b. Vai trò của hợp đồng trong đời sống xã hội 2

2. Khái niệm về hợp đồng kinh tế 2

a. Lịch sử phát triển của hợp đồng kinh tế 2

b. Khái niệm hợp đồng kinh tế 5

3. Đặc điểm của hợp đồng kinh tế 5

II. Ký kết hợp đồng kinh tế 6

1. Nguyên tắc kí kết hợp đồng kinh tế 6

a. Nguyên tắc tự nguyện 6

b. Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi 7

c. Nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật 7

2. Căn cứ để kí kết hợp đồng 7

a. Định hướng kế hoạch của Nhà nước, các chính sách, chế độ, các chuẩn mực kinh tế, kĩ thuật hiện hành 7

b. Nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng, đơn chào hàng của bạn hàng 8

c. Khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, chức năng hoạt động của các chủ thể kí kết 8

d. Tính hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng đảm bảo tài sản của các bên ký kết hợp đồng 8

3. Thẩm quyền kí kết hợp đồng 8

III. Phân tích những điều khoản của hợp đồng kinh tế 9

IV. Thủ tục ký kết hợp đồng 12

1. Phương pháp ký trực tiếp 12

2. Phương pháp ký gián tiếp 12

V. Thực hiện hợp đồng kinh tế 13

1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế 13

2. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 14

3. Thay đổi, đình chỉ thanh lý hợp đồng kinh tế 15

4. Hợp đồng kinh tế vô hiệu và xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu 15

Chương II: áp dụng hợp đồng kinh tế tại công ty chi nhánh Thái Bình Dương 17

I. Giới thiệu chung về công ty Thái Bình Dương 17

II. Quá trình đàm phán ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế tại công ty chi nhánh Thái Bình Dương 18

1. Tình hình ký kết hợp đồng kinh tế 18

a. Các loại hợp đồng kinh tế mà chi nhánh Công ty ký kết 18

b. Thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế của chi nhánh và của đối tác 18

c. Thủ tục kí kết hợp đồng kinh tế tại chi nhánh Công ty 18

d. Nội dung của hợp đồng kinh tế 19

2. Cơ sở thiết lập quá trình ký kết HĐKT tại chi nhánh công ty Thái Bình Dương 203. Quá trình thực hiện HĐKT tại công ty Thái Bình Dương 20Chương III: Một số kiến nghị qua việc áp dụng hợp đồng kinh tế tại chi nhánh công ty Thái Bình Dương 22I. Đánh giá thực trạng công tác kí kết, thực hiện hợp đồng kinh tế tại chin nhánh 221. Thuận lợi 222. Khó khăn 22II. Hướng sửa đổi bổ sung pháp lệnh của HĐKT 23Kết luận 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY