Đề tài Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động

Lời nói đầu 1

Phần I 2

Nhận thức chung về tranh chấp lao động 2

I. Tranh chấp lao động 2

1. Khái niệm tranh chấp lao động 2

2) Đặc điểm của tranh chấp lao động 3

3) Phân loại tranh chấp lao động 5

4. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động 6

5) Vấn đề đình công 7

I. GiảI quyết tranh chấp lao động 8

II. 1) Những yêu cầu đối với giải quyết tranh chấp lao động 8

2) Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động : 8

3 Mục đích và ý nghĩa 9

4) Các cơ quan , tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động : 9

5) Trình tự giải quyết tranh chấp lao động 10

Phần 2 13

Trình bầy thực tiễn 13

Kết luận. 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY