Đề tài Tổng hợp về công tác kế toán ở Công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị

Lời nói đầu 1

Phần I: Đặc điểm chung về Công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị

3

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

II. Chức năng và nhiệm vụ SXKD của công ty 4

III. Đặc điểm quy trình công nghệ SXSP 8

IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 8

V. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 10

Phần II: Số liệu hạch toán chi tiết tháng 3/2002 14

A. Số dư các Tài khoản 14

1. Số dư đầu kỳ các TK 14

2. Sổ cái các TK 16

3. Bảng cân đối kế toán 34

B. Nghiệp vụ phát sinh 37

1. Nghiệp vụ phát sinh 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY