Đề tài Tình hình thực hiện các kế hoạch dài hạn,trung hạn và kế hoạch hàng năm của Hà Nội

Lời nói đầu

Phần thứ I: Khái quát chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế Hoạch & Đầu tư Hà Nội . 3 I.1.Chức năng 3

I.2. Nhiệm vụ . 3

I.3.Tổ chức bộ máy biên chế của Sở Kế hoạch& Đầu tư Hà Nội . 7

Phần thứ II:Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch Tổng hợp 11

II.1.Chức năng . 11

II.2. Nhiệm vụ . 11

II.3.Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch Tổng hợp . 13

Phần thứ III:Những nhân tố tác động tới công tác của Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội và các nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp . 16

III.1. Nhân tố khách quan . 16

III.1.a. Thủ đô Hà Nội . 16

III.1.b.Tình hình thực hiện các kế hoạch dài hạn,trung hạn và kế hoạch hàng năm của Hà Nội 17

III.1.c.Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 200 . 20

III.1.d. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch &Đầu tư Hà Nội và Phòng Tổng hợp trong thời gian tới 25

III.2.Nhân tố chủ quan 27

III.2.a.Những yêu cầu đặt ra cho cán bộ kế hoạch thời kỳ đổi mới . 27

III.2.b.Thực tế đáp ứng yêu cầu về kiến thức của cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp . 28

Phần thứ IV: Hướng nghiên cứu chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29

Nhận xét của cơ quan thực tập . 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY