Đề tài Thực trạng của cụng trỡnh xõy dựng tại Phường Thanh Xuân Bắc

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

I. Một vài nét về công trình xây dựng tại phường Thanh Xuân Bắc: 3

II. Lý luận chung về cấp phộp và quản lý giấy phộp xõy dựng 5

1.Thủ tục và quy trỡnh cấp phộp xõy dựng 5

1.1.Quản lý công tác lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị: 5

1.1.1Hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng đô thị: 5

1.1.2. Thẩm quyền lập, xét duyệt các đồ án quy hoạch: 7

1.1.4. Trách nhiệm và quyền hạn quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị: 8

1.2 Quy trình cấp phép xây dựng: 8

2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan cấp phép xây dựng: 10

2.1. Bộ xõy dựng: 10

2.2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 13

2.3. Cơ quan cấp giấy phộp xõy dựng (Sở Xõy dựng, UBND cấp huyện, xó): 14

3. Ưu điểm, nhược điểm của việc cấp và quản lý giấy phép xây dựng: 14

III. Thực trạng và một số đánh giá: 15

1. Túm tắt: 15

2. Một số đánh giá: 16

IV. Giải phỏp 18

A. Phương án phá dỡ hoàn toàn công trỡnh xõy dựng để trả về nguyên trạng ban đầu: 18

1.Ưu điểm: 19

2. Nhược điểm: 19

B. Tiếp tục cho cụng trỡnh được xây dựng, hoàn thiện các thủ tục 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY