Đề tài Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG 1

1. Những căn cứ cho sự ra đời và phát triển của công ty 1

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

CHƯƠNG II : ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG 4

1. Đặc điểm về mục tiêu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 4

1.1 Mục tiêu hoạt động của công ty 4

1.2 Chức năng của công ty 4

1.3 Nhiệm vụ chủ yếu của công ty 5

1.4 Quyền hạn chủ yếu của công ty 5

2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 6

2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 6

2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 7

2.3 Chức năng nhiệm vụ của ban lãnh đạo và các phòng ban 8

CHƯƠNG III : KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN (2003-2008) VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN (2009-2011) 15

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý và sản xuất kinh doanh qua 6 năm (2003-2008) 15

1.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã đạt được 15

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý và sản xuất kinh doanh 15

1.3 Kết quả thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và các hoạt động khác: 17

2. Mục tiêu, phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển công ty trong những năm tới 18

2.1 Mục tiêu phát triển 18

2.2 Phương hướng 18

2.3 Các chỉ tiêu chủ yếu 19

2.4 Các giải pháp thực hiện 19

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY