Đề tài Phân tích và đánh giá hiệu quả Chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu ở Việt Nam

MỤC LỤC

I/ BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ HIỆN NAY. 1

1. Bối cảnh kinh tế - xã hội thế giới. 1

2. Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam 2

II/ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP. 3

III/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CHO SỰ RA ĐỜI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP. 3

IV/ ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP. 7

1. Ưu điểm chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ Việt Nam 7

2. Nhược điểm chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ Việt Nam 8

V/ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC TẾ CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP. 10

1. Dưới góc độ doanh nghiệp: 10

2. Dưới góc độ các ngân hàng 12

3. Dưới góc độ toàn xã hội 12

VI/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ,GIẢI PHÁP. 14

PHỤ LỤC 16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY