Đề tài Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp xe máy Honda Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TỔNG THỂ: 4

1.Yếu tố văn hóa - xã hội 4

2. Yếu tố kinh tế. 5

2.1) Tỷ lệ lãi suất : 5

2.2) Tỷ giá hối đoái. 6

2.3) Tỷ lệ lạm phát. 7

2.4) Quan hệ giao lưu quốc tế. 7

3. Yếu tố kỹ thuật - công nghệ. 8

4. Yếu tố chính trị - luật pháp. 10

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP 11

1. Nhà cung cấp 11

2. Các sản phẩm thay thế 12

3. Đối thủ tiềm ẩn 12

4. Các tổ chức công quyền và bộ máy xã hội 13

5. Đối thủ cạnh tranh 13

5.1) Yamaha Việt Nam 14

5.2) SYM 14

5.3) Suzuki Việt Nam 15

5.4) Các hãng cung cấp xe máy khác 16

6. Phân tích khách hàng 16

6.1) Đối tượng khách hàng: 16

6.2) Dịch vụ chăm sóc khách hàng 17

III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 18

1. Hoạt động hỗ trợ 18

1.1) Cơ sơ hạ tầng 18

1.2) Quản lý nguồn nhân lực 20

1.3) Phát triển công nghệ 20

2. Hoạt động cơ sở 21

2.1) Tổ chức đầu vào: 21

2.2) Vận hành: 21

2.3) Tổ chức đầu ra 21

2.4) Maketing và bán hàng 22

2.5) Dịch vụ hậu mãi 23

IV. MA TRẬN SWOT 24

V. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 26

1.Chiến lược tận dụng thế mạnh của tổ chức để khai thác các cơ hội trong môi trường kinh doanh bên ngoài.(SO) 26

2. Chiến lược tận dụng các cơ hội bên ngoài để khắc phục điểm yếu bên trong Doanh nghiệp.(WO) 26

3. Chiến lược tận dụng điểm mạnh bên trong tổ chức nhằm giảm bớt tác động của các nguy cơ bên ngoài.(ST) 26

4. Chiến lược cố gắng khắc phục điểm yếu và giảm tác động, hoặc tránh nguy cơ bên ngoài (chiến lược mang tính phòng thủ) (WT) 26

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY