Đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 2

I. Lý luận chung 2

1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư nông nghiệp. 2

2. Đặc điểm dự án đầu tư nông nghiệp. 2

3. phân loại dự án nông nghiệp: 3

3.1. Dự án nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt: 3

3.2. Dự án nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi. 3

3.3. Dự án trong lĩnh vực chế biến nông sản. 4

3.4. Dự án sản xuất hàng hoá phục vụ nông nghiệp. 4

3.5. Dự án khu du lịch sinh thái 4

4. Nội dung đầu tư lĩnh vực nông nghiệp: 5

4.1. Nội dung đầu tư đứng trên góc độ nhà nước: 5

4.2. Nội dung đầu tư đứng trên góc độ doanh nghiệp: 6

4.3. Nội dung đầu tư đứng trên góc độ hộ gia đình và hợp tác xã. 6

II. Thẩm định dự án nông nghiệp: 6

1. Đặc điểm công tác thẩm định các dự án nông nghiệp 6

2. Tiêu chuẩn để xét duyệt dự án đầu tư và chủ đầu tư trong dự án nông nghiệp. 9

Các dự án nông lâm nghiệp hoặc nông lâm ngư nghiệp được xét chọn đưa vào danh mục đầu tư, cần đạt các tiêu chuẩn quy định sau đây: 9

3. Các nội dung cơ bản cần thể hiện trong các dự án nông lâm ngư nghiệp. 10

Dự án đầu tư để khai thác sử dụng đất hoang hoá, bãi bồi ven sông biển và mặt nước ở các vùng đồng bằng cần phải thể hiện được các nội dung cơ bản sản đây: 10

III. Vài nét về công tác thẩm định tại các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHI NHÁNH TỪ LIÊM 14

I. Tổng quan về ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm 14

1. Giới thiệu chung: 14

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 24

4. Công tác tín dụng: 26

5. kết quả tài chính: 27

II. Thực trạng công tác thẩm định dự án nông nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 28

1. Tổng quan về tình hình thẩm định các dự án nông nghiệp của NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 28

1.1. Tình hình thẩm định các dự án của No & PTNT nói chung: 28

1.2. Tình hình thẩm định dự án tại ngân hàng No & PTNT chi nhánh Từ Liêm. 28

2. Thực trạng công tác thẩm định dự án nông nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 29

2.1. Quy trình thẩm định: 29

2.2. Phương pháp thẩm định: 32

3. Các nội dung cần thẩm định: 35

3.1 Thẩm định về hồ sơ vay vốn và năng lực pháp lý của khách hàng 35

3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực tài chính của khách hàng: 37

3.3. Thẩm định dự án đầu tư: 40

3.3.1. Giới thiệu chung về khách hàng vay vốn và giới thiệu về dự án: 41

3.3.2. thẩm định các thông số dự báo thị trường. 42

3.3.3. Thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án: 47

3.3.4. Thẩm định khả năng thực hiện dự án:: 49

3.3.5 Phân tích tình hình tài chính, thẩm định hiệu quả kinh tế và khả năng hoàn vốn của dự án 50

3.3.5.1 Thẩm định dòng tiền của dự án: 50

3.3.5.2. Thẩm định chi phí sử dụng vốn: 51

3.3.5.3. Thẩm định các chỉ tiêu tài chính: 52

3.4. Thẩm định rủi ro của dự án 52

3.5 Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay: 56

III. Đánh giá công tác thẩm định tại chi nhánh. 57

1. Đánh giá công tác thẩm định các dự án nói chung. 57

1.1. Về qui trình thẩm định: 57

1.2. Về chất lượng thẩm định: 57

1.3. Về mối quan hệ với bộ phận tín dụng: 58

1.4. về thời gian xử lý các dự án: 58

1.5. Về tiếp cận các dự án đầu tư: 59

2. Đánh giá công tác thẩm định các dự án nông nghiệp. 59

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NÓI CHUNG VÀ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP NÓI RIÊNG TẠI CHI NHÁNH 63

I. Định hướng công tác thẩm định của chi nhánh trong thời gian tới 63

II. Nhóm giải pháp cho công tác thẩm định các dự án nông nghiệp. 64

1. Nhóm giải pháp chung. 64

2. Giải pháp về thông tin. 65

2. Giải pháp về quy trình, nội dung và phương pháp thẩm định. 66

3. Giải pháp về tổ chức quản lý, nhân sự. 68

4. Nhóm giải pháp về tổ chức điều hành của ngân hàng đối với hoạt động thẩm định dự án: 71

5. Chú trọng hơn nữa khâu thẩm định rủi ro của dự án: 72

II. Những kiến nghị. 73

1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 73

2. Kiến nghị với các ban ngành liên quan trong công tác kiểm tra và thẩm định các dự án nông nghiệp: 75

2.1. Về phía nhà nước và các bộ ngành: 75

2.2. Kiến nghị với các bộ và sở kế hoạch đầu tư. 76

3. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 76

4. kiến nghị với chủ đầu tư 76

5. Kiến nghị với NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm: 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY