Đề tài Cơ hội và thách thức của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trước ngưỡng cửa Việt Nam gia nhập WTO

MỤC LỤCPhần I: Lời giới thiệu 1Phần II: Nội dungI. Cơ sở lý luận 21. WTO và quá trình Việt Nam gia nhập WTO 2 Những vấn đề cơ bản về tổ chức WTO 2 Cơ hội và thách thức của VN khi gia nhập WTO 2 Cơ hội 2 Thách thức 32. Các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng khi VN gia nhập WTO 4II. Cơ sở thực tiễn 71. Hoạt động của hệ thống NHTM trước khi gia nhập WTO 72. Cơ hội và thách thức của NHTM khi gia nhập WTO 8 Cơ hội 8 Thách thức 10III. Giải pháp 161. Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn 162. Nâng cao trình độ quản lý, năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản trị 183. Nâng cao năng lực cạnh tranh 204. Đổi mới công nghệ thông tin 225. Xây dựng tập đoàn ngân hàng 246. Mở chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài 267. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 278. Xây dựng thương hiệu ngân hàng 289. Bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoài 29Phần III. Kết luận 31

MỤC LỤC

Phần I: Lời giới thiệu 1

Phần II: Nội dung

I. Cơ sở lý luận 2

1. WTO và quá trình Việt Nam gia nhập WTO 2

Những vấn đề cơ bản về tổ chức WTO 2

Cơ hội và thách thức của VN khi gia nhập WTO 2

Cơ hội 2

Thách thức 3

2. Các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng khi VN gia nhập WTO 4

II. Cơ sở thực tiễn 7

1. Hoạt động của hệ thống NHTM trước khi gia nhập WTO 7

2. Cơ hội và thách thức của NHTM khi gia nhập WTO 8

Cơ hội 8

Thách thức 10

III. Giải pháp 16

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn 16

2. Nâng cao trình độ quản lý, năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản trị 18

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh 20

4. Đổi mới công nghệ thông tin 22

5. Xây dựng tập đoàn ngân hàng 24

6. Mở chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài 26

7. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 27

8. Xây dựng thương hiệu ngân hàng 28

9. Bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoài 29

Phần III. Kết luận 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY