Chuyên đề Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công ty TNHH XD&TM Quang Minh’

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XD & TM QUANG MINH 3

I. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh. 3

1 . Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 3

1.1 Quá trình hình thành Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 3

1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Quang Minh . 9

1.3 Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 10

II. Mô hình tổ chức quản lí của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh hiện nay . 10

III. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của Công ty TNHH XD &TM Quang Minh 12

1 . Về cơ sở vật chất 12

2 . Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 13

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN FDI VÀO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH TRONG THỜI GIAN QUA 15

I. Nhu cầu về vốn FDI của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh. 15

1. Thực trạng và nhu cầu về vốn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh. 15

2. Các nguồn cung cấp vốn của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 16

II. Thực trạng & kết quả thu hút FDI vào Công ty TNHH Xây dựng và Thư-ơng mại Quang Minh trong thời gian qua . 27

1. Thực trạng thu hút vốn FDI vào Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 27

2. Một số kết quả đạt được . 27

3. Một số dự án xây dựng đang chờ vốn để thực thi 30

III . Đánh giá kết quả của quá trình thực hiện thu hút nguồn vốn FDI của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 33

1. Những thành tựu. 33

2 . Những hạn chế 34

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÔNG TY TNHH XD&TM QUANG MINH 36

I. Tiến hành cổ phần hóa công ty thu hút nguồn vốn FDI 37

II. Tiến hành xúc tiến đầu tư 39

III. Một số giải pháp khác 40

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY