Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK 3

1.1. Tổng quan hoạt động kinh doanh của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam 3

1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcocmbank 3

1.1.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam 4

1.2. Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam 9

1.2.1.Tổng quan về công tác thẩm dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam 9

1.2.2. Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank 11

1.2.2.1. Mục đích và căn cứ thẩm định nói chung và thẩm định tài chính dự án đầu tư nói riêng 11

1.2.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank 13

1.2.2.3. Các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư 17

1.2.2.4. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 21

1.2.2.5. Nghiên cứu một ví dụ cụ thể thẩm định tài chính dự án: “ Dây chuyền gia công chai PET tại nhà máy sữa BBmilk cho công ty TNHH nhựa Thiên Bình” 40

1.2.3. Những đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu vay vốn tại Hội sở ngân hàng TMCP KỹThương Việt Nam – Techcombank 58

1.2.3.1 Những kết quả đạt được 58

1.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank 62

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI HỘI SỞ NHTMCP KỸ THƯƠNG VIÊT NAM 66

2.1 Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới 66

2.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng 66

2.1.2 Định hướng phát triển trong công tác thẩm định tại Hội sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 67

2.2. Những giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank 67

2.2.1. Hoàn thiện về quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn 67

2.2.2. Hoàn thiện về phương pháp thẩm định dự án đầu tư vay vốn 68

2.2.3. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn 69

2.2.3.1.Về thẩm đinh tổng mức vốn đầu tư 69

2.2.3.2. Về thẩm định tỷ suất chiết khấu “r” 70

2.2.3.3. Về thẩm định doanh thu và chi phí của dự án 70

2.2.3.4. Về thẩm định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án 71

2.2.4. Đào tạo,nâng cao năng lực trình độ của cán bộ thẩm định 72

2.2.5. Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin 74

2.2.6.Hiện đại hóa công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định 76

2.2.7.Hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động thẩm định tài chính dự án vay vốn 77

2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở Techcombank 78

2.3.1.Đối với Nhà nước,các Bộ, Ngành 78

2.3.2.Đối với Ngân hàng Nhà nước 79

2.3.3.Đối với chủ đầu tư 79

2.3.4. Đối với ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank 79

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY