Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ôn thi Đại học - Cao đẳng

89. (I) Nếu nhiệt độkhông thay đổi, càng lên cao chu kỳdao động của con lắc đơn càng tăng vì (II) gia tốc trọng trường nghịch biến với độcao. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 90. Tia Rơghen là: a. Một bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10-8m b. Bức xạ mang điện tích c. Do đối âm cực của ống Rơghen phát ra d. Do catot của ống Rơghen phát ra 91. Một kính hiển vi có tiêu cự của vật kính, thị kính lần lượt là f1= 1cm, f2= 4cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không tật, đặt sát thị kính có khoảng nhìn rõ ngắn nhất bằng 20cm. Mắt ngắm chừng ở điểm cực cận. Xác định vị trí của vật? a. Trước vật kính 2,06 cm b. Trước vật kính 1,06 cm c. Trước vật kính 2,02cm d. Trước vật kính 1,03 cm

89. (I) Nếu nhiệt độkhông thay đổi, càng lên cao chu kỳdao động của con lắc đơn

càng tăng vì (II) gia tốc trọng trường nghịch biến với độcao. Chọn:

a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu

đều đúng, không liên quan

c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng

90. Tia Rơghen là:

a. Một bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10-8m b. Bức xạ mang điện tích

c. Do đối âm cực của ống Rơghen phát ra d. Do catot của ống Rơghen phát ra

91. Một kính hiển vi có tiêu cự của vật kính, thị kính lần lượt là f1= 1cm, f2= 4cm.

Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không tật, đặt sát thị

kính có khoảng nhìn rõ ngắn nhất bằng 20cm. Mắt ngắm chừng ở điểm cực cận.

Xác định vị trí của vật?

a. Trước vật kính 2,06 cm b. Trước vật kính 1,06 cm

c. Trước vật kính 2,02cm d. Trước vật kính 1,03 cm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY