Báo cáo Tóm tắt phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010

Đáp ứng quốc gia đối với giáo dụcrất ấn tượng. trong lĩnh vực chăm sóc và phát triển trẻ thơ, ví dụ như Chính phủ đã nêu rõ rằng mục tiêu là để cải thiện phúc lợi của trẻ em theo cách toàn diện, đặt nền tảng cho tính cách và giúp các em tiếp tục học tiểu học. Các văn bản quy phạm pháp luật chính trong giáo dục bao gồm Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học năm 1991 (đã đạt được), Luật Giáo dục năm 2005 và Kế hoạch Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 nhằm mục tiêu duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và đạt được phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010. Đã có Kế hoạch hành động quốc gia về giáo dục cho trẻ em khuyết tật 2001-2010, và chính sách giáo dục hòa nhập đang được xây dựng. Khuôn khổ pháp lý của Việt Nam hỗ trợ mạnh mẽ cho việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong trường học, và Chính phủ đang thử nghiệm một số mô hình dạy học song ngữ nhằm thực hiện các chính sách phù hợp nhất cho trẻ em dân tộc thiểu số. Phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo đã tăng, và là một phần quan trọng trong chi tiêu công (khoảng 16 % trong năm 2007). tuy nhiên, các hộ gia đình cũng dành một phần lớn thu nhập của mình chi cho giáo dục, nhiều hộ gia đình dựa vào các “lớp học thêm” để bổ sung cho chương trình học bình thường ở trường.

Đáp ứng quốc gia đối với giáo dụcrất ấn tượng. trong lĩnh

vực chăm sóc và phát triển trẻ thơ, ví dụ như Chính phủ đã nêu

rõ rằng mục tiêu là để cải thiện phúc lợi của trẻ em theo cách

toàn diện, đặt nền tảng cho tính cách và giúp các em tiếp tục

học tiểu học. Các văn bản quy phạm pháp luật chính trong giáo

dục bao gồm Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học năm 1991 (đã đạt

được), Luật Giáo dục năm 2005 và Kế hoạch Chiến lược phát

triển giáo dục 2001-2010 nhằm mục tiêu duy trì phổ cập giáo dục

tiểu học và đạt được phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010. Đã

có Kế hoạch hành động quốc gia về giáo dục cho trẻ em khuyết

tật 2001-2010, và chính sách giáo dục hòa nhập đang được xây

dựng. Khuôn khổ pháp lý của Việt Nam hỗ trợ mạnh mẽ cho việc

sử dụng tiếng mẹ đẻ trong trường học, và Chính phủ đang thử

nghiệm một số mô hình dạy học song ngữ nhằm thực hiện các

chính sách phù hợp nhất cho trẻ em dân tộc thiểu số. Phân bổ

ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo đã tăng, và là một

phần quan trọng trong chi tiêu công (khoảng 16 % trong năm

2007). tuy nhiên, các hộ gia đình cũng dành một phần lớn thu

nhập của mình chi cho giáo dục, nhiều hộ gia đình dựa vào các

“lớp học thêm” để bổ sung cho chương trình học bình thường ở

trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY