Báo cáo Thực tập trạm biến áp 220-110kV Mai Động

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỘT SỐ LOẠI BẢO VỆ TRONG TRẠM:Rơ le bảo vệ và điều khiển 7SJ531:Loại RL này được lắp đặt và vận hành trong trạm 220kV. Đây là RL bảo vệ đường dây kiểu số, là bảo vệ quá dòng điện có thời gian, tin cậy và cắt chọn lọc tất cả các loại sự cố pha-đất hoặc pha-pha, đường dây trên không, cáp trong mạch hình tia, mạch vòng hoặc 1 loại hỗn hợp bất kì.Rơ le: - Bảo vệ đường dây - Làm dự phòng có thời gian cho BV đường dây,so lệch MBA, MF, động cơ và thanh cái. ã Các chức năng cụ thể:1. Bảo vệ quá dòng có thời gian.2. Bảo vệ quá dòng có hướng.3. Phát hiện sự cố chạm đất.4. Bảo vệ sự cố vĩnh cửu.5. Chức năng tự động đóng lại.6. Xác định điểm sự cố.7. Bảo vệ không cân bằng tải: xử lí thành phần thứ tự ngược của dòng điện(I2) với đặc tính cắt 2 ngưỡng.8. Bảo vệ quả tải nhiệt độ.9. Giám sát thời gian khởi động.10. Giám sát dòng kém dòng.11. Bảo vệ điện áp.ỉ Rơ le so lệch 7UT51:Là loại bảo vệ nhanh và nhạy dùng để bảo vệ chống ngắn mạch cho MBA, MF, động cơ và thanh cái có 2 hoặc 3 lộ. Ngoài ra còn có các chức năng khác đảm bảo thích hợp cho thiết bị được bảo vệ.Có 2 loại bảo vệ 7UT51:- Rơ le 7UT512: bảo vệ MF, động cơ, MBA 2 cuộn dây và thanh cái có 2 lộ. RL gồm 2RL lệnh cắt, 4RL tín hiệu, 2 đầu vào nhị phân và 6 đèn chỉ thị LED.- Rơ le 7UT513: bảo vệ MBA 3 cuộn dây, thanh cái có 3 lộ. RL gồm có 5RL lệnh cắt, 10RL tín hiệu, 5 đầu vào nhị phân và 14 đèn chỉ thị LED. RL này cũng có thể dùng để bảo vệ MF và động cơ nếu có số đầu vào nhiều.ã Các chức năng cụ thể:1. Bảo vệ MBA.2. Bảo vệ MF.3. Bảo vệ so lệch thanh cái.4. Bảo vệ chống ngắn mạch chạm đất(với RL 7UT513): dùng để bảo vệ cuộn dây MBA, MF, động cơ, kháng điện có trung tính trực tiếp nối đất.5. Bảo vệ quá dòng.6. Bảo vệ quá tải.7. Bảo vệ chống chạm đất vỏ thiết bị8. Đấu nối tín hiệu nhị phân từ bên ngoài.9. Đấu nối tín hiệu cắt từ bên ngoài.ỉ Rơ le khoảng cách 7SA513:

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỘT SỐ LOẠI BẢO VỆ TRONG TRẠM:

Rơ le bảo vệ và điều khiển 7SJ531:

Loại RL này được lắp đặt và vận hành trong trạm 220kV. Đây là RL bảo vệ đường dây kiểu số, là bảo vệ quá dòng điện có thời gian, tin cậy và cắt chọn lọc tất cả các loại sự cố pha-đất hoặc pha-pha, đường dây trên không, cáp trong mạch hình tia, mạch vòng hoặc 1 loại hỗn hợp bất kì.

Rơ le: - Bảo vệ đường dây

- Làm dự phòng có thời gian cho BV đường dây,so lệch MBA, MF, động cơ và thanh cái.

ã Các chức năng cụ thể:

1. Bảo vệ quá dòng có thời gian.

2. Bảo vệ quá dòng có hướng.

3. Phát hiện sự cố chạm đất.

4. Bảo vệ sự cố vĩnh cửu.

5. Chức năng tự động đóng lại.

6. Xác định điểm sự cố.

7. Bảo vệ không cân bằng tải: xử lí thành phần thứ tự ngược của dòng điện(I2) với đặc tính cắt 2 ngưỡng.

8. Bảo vệ quả tải nhiệt độ.

9. Giám sát thời gian khởi động.

10. Giám sát dòng kém dòng.

11. Bảo vệ điện áp.

ỉ Rơ le so lệch 7UT51:

Là loại bảo vệ nhanh và nhạy dùng để bảo vệ chống ngắn mạch cho MBA, MF, động cơ và thanh cái có 2 hoặc 3 lộ. Ngoài ra còn có các chức năng khác đảm bảo thích hợp cho thiết bị được bảo vệ.

Có 2 loại bảo vệ 7UT51:

- Rơ le 7UT512: bảo vệ MF, động cơ, MBA 2 cuộn dây và thanh cái có 2 lộ. RL gồm 2RL lệnh cắt, 4RL tín hiệu, 2 đầu vào nhị phân và 6 đèn chỉ thị LED.

- Rơ le 7UT513: bảo vệ MBA 3 cuộn dây, thanh cái có 3 lộ. RL gồm có 5RL lệnh cắt, 10RL tín hiệu, 5 đầu vào nhị phân và 14 đèn chỉ thị LED. RL này cũng có thể dùng để bảo vệ MF và động cơ nếu có số đầu vào nhiều.

ã Các chức năng cụ thể:

1. Bảo vệ MBA.

2. Bảo vệ MF.

3. Bảo vệ so lệch thanh cái.

4. Bảo vệ chống ngắn mạch chạm đất(với RL 7UT513): dùng để bảo vệ cuộn dây MBA, MF, động cơ, kháng điện có trung tính trực tiếp nối đất.

5. Bảo vệ quá dòng.

6. Bảo vệ quá tải.

7. Bảo vệ chống chạm đất vỏ thiết bị

8. Đấu nối tín hiệu nhị phân từ bên ngoài.

9. Đấu nối tín hiệu cắt từ bên ngoài.

ỉ Rơ le khoảng cách 7SA513:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY