Báo cáo Thực tập tại công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC lời mở đầu 1I- Đặc điểm của Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp 21. Quá trình hình thành và phát triển 22 - Tổ chức sản xuất 53. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6II. thực trạng tổ chức hạch toán kế toán 81. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 82.đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty 93. chính sách kế toán áp dụng 104. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 115. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán . 146. Tổ chức vận dụng sổ kế toán . 167. Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính 18III. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty 191. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 192. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 193. Một số nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 22

MỤC LỤC

lời mở đầu 1

I- Đặc điểm của Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp 2

1. Quá trình hình thành và phát triển 2

2 - Tổ chức sản xuất 5

3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6

II. thực trạng tổ chức hạch toán kế toán 8

1. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 8

2.đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty 9

3. chính sách kế toán áp dụng 10

4. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 11

5. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán . 14

6. Tổ chức vận dụng sổ kế toán . 16

7. Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính 18

III. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty 19

1. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 19

2. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 19

3. Một số nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY