Xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ cấp nước trong mùa khô cho hạ du lưu vực sông Hồng-Thái Bình

Để đảm bảo cho hệthống công trình khai thác sửdụng nước vùng hạdu lưu vực sông Hồng-Thái Bình (gồm hàng nghìn trạm bơm, cống tựchảy) phải duy trì mực nước hợp lý trên toàn hệthống. Dựán đã đưa vào ứng dụng mô hình toán thủy động lực học 1 chiều MIKE 11 tính toán thửdần các trường hợp điều tiết cấp nước từthượng nguồn đảm bảo cấp đủnước cho hệthống với mức đảm bảo 85%. Mô hình toán thủy lực được xây dựng trên cơsởsốhóa mạng sông từ ảnh chụp vệtinh vùng hạlưu lưu vực sông theo tọa độUTM với tổng số38 nhánh sông chính với lòng dẫn sông chủyếu là sốliệu đo năm 2000, 10 biên trên (biên dòng chảy đến từthượng nguồn), 9 biên dưới (biên mực nước triều), và 42 biên nhập lưu khu giữa. Biên dòng chảy đến và biên nhập lưu khu giữa được lấy từsốliệu thực đo và qua tính toán phân tích sửdụng mô hình mưa rào dòng chảy NAM và TANK. Biên mực nước triều tại 9 cửa sông được tính từmô hình Delf2D của vùng Vịnh Bắc Bộ. Như đã trình bày trong vùng nghiên cứu hệthống công trình lấy nước dày đặc các trạm bơm, cống lấy nước. Do sốtrạm bơm và cống quá lớn, trong nghiên cứu này xem xét gộp các trạm bơm, cống nhỏthành các trạm bơm và cống lớn tổng cộng có 110 vịtrí trạm bơm và 46 vịtrí cống được xem xét trong sơ đồtính. Qua tính toán thửdần đã xác định được yêu cầu nước cho vùng hạdu trong 7 tháng mùa khô. Kết quảnày được xem làm ràng buộc mà các hồchứa thượng du cần phải điều tiết đáp ứng trong tính toán vận hành tối ưu hệthống.

Để đảm bảo cho hệthống công trình khai thác sửdụng nước vùng hạdu lưu vực sông

Hồng-Thái Bình (gồm hàng nghìn trạm bơm, cống tựchảy) phải duy trì mực nước hợp lý

trên toàn hệthống. Dựán đã đưa vào ứng dụng mô hình toán thủy động lực học 1 chiều

MIKE 11 tính toán thửdần các trường hợp điều tiết cấp nước từthượng nguồn đảm bảo

cấp đủnước cho hệthống với mức đảm bảo 85%.

Mô hình toán thủy lực được xây dựng trên cơsởsốhóa mạng sông từ ảnh chụp vệtinh

vùng hạlưu lưu vực sông theo tọa độUTM với tổng số38 nhánh sông chính với lòng dẫn

sông chủyếu là sốliệu đo năm 2000, 10 biên trên (biên dòng chảy đến từthượng nguồn),

9 biên dưới (biên mực nước triều), và 42 biên nhập lưu khu giữa. Biên dòng chảy đến và

biên nhập lưu khu giữa được lấy từsốliệu thực đo và qua tính toán phân tích sửdụng mô

hình mưa rào dòng chảy NAM và TANK. Biên mực nước triều tại 9 cửa sông được tính

từmô hình Delf2D của vùng Vịnh Bắc Bộ. Như đã trình bày trong vùng nghiên cứu hệ

thống công trình lấy nước dày đặc các trạm bơm, cống lấy nước. Do sốtrạm bơm và cống

quá lớn, trong nghiên cứu này xem xét gộp các trạm bơm, cống nhỏthành các trạm bơm

và cống lớn tổng cộng có 110 vịtrí trạm bơm và 46 vịtrí cống được xem xét trong sơ đồ

tính.

Qua tính toán thửdần đã xác định được yêu cầu nước cho vùng hạdu trong 7 tháng mùa

khô. Kết quảnày được xem làm ràng buộc mà các hồchứa thượng du cần phải điều tiết

đáp ứng trong tính toán vận hành tối ưu hệthống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY