Xây dựng phần mềm quản lý tiền gửi tiết kiệm của hệ thống quản lý Ngân Hàng

PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ INTRANET 1

1.1. Internet là gì? 1

1.2. Intranet là gì? 1

1.3. Mô hình Client/Server là gì? 1

1.4. Personal Web Server là gì? 3

1.5. Internet Information Server là gì? 6

CHƯƠNG 2 ACTIVE SERVER PAGES 7

2.1. Giới thiệu Active Server Pages 7

2.1.1. Active Server Pages là gì 7

2.1.2. Hoạt động của một trang ASP 7

2.1.3. Mô hình của Active Server Pages 7

2.2. Cách viết file ASPScript 8

2.3. Các Built-In Object của ASP 10

2.3.1. Request Object 11

2.3.2. Response Object 14

2.3.3. Session Object 15

2.3.4. Application Object 16

2.3.5. Server Object 16

2.4. Sử dụng các Component của ASP 16

2.5. Ưu điểm và nhược điểm của ASP 21

CHƯƠNG 3 VBSCRIPT 23

3.1. VBScript là gì? 23

3.2. Kiểu dữ liệu của VBScript 23

3.3. Biến 24

3.4. Hằng 25

3.5. Toán tử 25

3.6. Các cấu trúc điều khiển chương trình 26

3.7. Procedures 28

CHƯƠNG 4 HTML 29

4.1. Cấu trúc trang Web ? 29

4.2. Định dạng văn bản 29

4.3. Phân đoạn và ngắt quảng văn bản 30

4.4. Siêu liên kết 31

CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NHNo & PTNT 33

5.1. Giới thiệu về Ngân Hàng Nông Nghiệp Việt Nam 33

5.2. Hiện trạng về tổ chức 34

5.3. Hiện trạng về nghiệp vụ 37

5.4. Nội dung chính của đề tài 46

5.5. Công cụ sử dụng để thực hiện đề tài 46

PHẦN II XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 47

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 59

2.1. Tạo bảng 59

2.2. Tạo các ràng buộc về check 59

2.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu 59

2.4. Cài đặt ứng dụng 65

2.4.1. Kết nối dữ liệu 65

2.4.2. Tạo mã 65

2.4.3. Tính ngày tháng năm theo kỳ hạn gửi 66

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ 67

3.1. Một số giao diện chính của chương trình 67

3.2. Nhận xét và đánh giá chương trình 85

3.3. Nhận xét bản thân 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY