Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với Biển Đông

Dữliệu quan trắc trênbiển. Đâylà tập hợp những giá trịquan trắc có đặc điểmchunglà ngẫu nhiênvềthời điểmquan trắc, vịtrí quantrắc (theo mặt rộng và theotầng sâu) và sốcác yếu tố(thamsố) được quan trắc. Những sốliệu loại nàycó thểdùng đểtính toán các giá trịtrung bìnhcủa một điểm,một vùng trên biển, lập cácbản đồphân bốtheo mặt rộng sau khi xửlý thống kê ởquymônăm, mùahaytháng tùytheo mật độsốliệu mau haythưa trên vùng.

Dữliệu quan trắc trênbiển. Đâylà tập

hợp những giá trịquan trắc có đặc điểmchung

là ngẫu nhiênvềthời điểmquan trắc, vịtrí quan

trắc (theo mặt rộng và theotầng sâu) và sốcác

yếu tố(thamsố) được quan trắc. Những sốliệu

loại nàycó thểdùng đểtính toán các giá trị

trung bìnhcủa một điểm,một vùng trên biển,

lập cácbản đồphân bốtheo mặt rộng sau khi

xửlý thống kê ởquymônăm, mùahaytháng

tùytheo mật độsốliệu mau haythưa trên vùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY