Website giới thiệu và bán hàng điện máy qua mạng cho công ty TNHH Thương mại Dũng Tuyên

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương I: PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐỀ TÀI 3

I.1. Chức năng 3

I.2. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống 3

Chương II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5

II.1. Khảo sát hiện trạng 5

II.2. Sơ đồ phân rã chức năng 6

II.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 7

II.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 8

II.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 9

II.6. Mô hình thực thể liên kết 14

II.7. Danh sách các bảng dữ liệu 15

Phần 2: CÁC KỸ THUẬT VÀ CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

Chương I: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ASP 18

I.1. ASP là gì ? 18

I.2. Mô hình hoạt động của ASP 18

I.3. Cấu trúc của một tập tin ASP 18

I.4. Các đối tượng trong ASP 18

I.5. Các Component của ASP 19

I.6. ASP và cơ sở dữ liệu 19

ChươngII: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VBSCRIPT 20

II.1. Giới thiệu về VBSCRIPT 20

II.2. Các kiểu dữ liệu của VBSCRIPT 20

II.3. Biến trong VBSCRIPT 20

II.4. Hằng trong VBSCRIPT 20

II.5. Các toán tử trong VBSCRIPT 20

II.6. Các hàm có sẵn và thông dụng của VBSCRIPT 21

Phần 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Chương I: YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 22

I.1. Yêu cầu hệ thống 22

I.2. Cài đặt chương trình 22

Chương II: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 23

II.1. Một số giao diện phần khách hàng 23

II.2. Một số giao diện phần quản lý 25

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 27

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY