Vận dụng dinh dưỡng cho heo nái hiện đại để tối đa hóa khả năng sinh sản và sản xuất

Thay đổi là không thấy rõ được Tiến bộ là lựa chọn có thể  Tiến bộ di truyền  Tiến hóa và nhu cầu thích nghi  Quản lý đàn giống là thiết yếu  Tiềm năng con giống sánh với năng suất thực tế  Lấp đầy khoảng trống từ hướng dinh dưỡng  Mục tiếu: tối đa hóa sinh sản & tuổi thọ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC